Kinderburgemeester overhandigt kinderagenda
Gepubliceerd op: 31-08-2022
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/kinderagenda/
Ga naar de hoofdinhoud

De eerste kinderburgemeester Louey Zerourou overhandigde woensdagmiddag 31 augustus de kinderagenda aan wethouder Robert Simons. Louey vormt samen met vier andere kinderen dit schooljaar de nieuwe kinderraad.

In de kinderagenda staan vijf maatschappelijke thema's die de kinderraadsleden belangrijk vinden voor Rotterdamse kinderen. Het gaat om: veilig, pesten, klimaat, wonen en groen. De gemeente vindt het belangrijk dat jonge Rotterdammers meedenken, meedoen en meebeslissen in en over hun stad.

Louey: 'Van jongs af aan wilde ik al burgemeester worden. Ik vind het heel leuk om de nieuwe kinderburgemeester te zijn. Ik word regelmatig op straat aangesproken met de vraag: 'Jij bent toch de kinderburgemeester?' In de kinderagenda staan onze ideeën. Ik wil bijvoorbeeld dat er meer sportplekken komen in Rotterdam. Veel kinderen zitten thuis achter de PlayStation, terwijl sporten en bewegen gezond is.'

5 maatschappelijke thema's

De kinderraadsleden komen regelmatig samen en bespreken een van de vijf thema's. Louey wil samen met de kinderraadsleden ideeën uitwisselen en inbrengen bij het nieuwe college. Kinderraadslid Dayan vindt bijvoorbeeld dat scholen het probleem van pesten extra onder aandacht moeten brengen. 'We willen iets doen aan pesten omdat een kind van pesten onzeker wordt. Een kind kan door pesten voor de rest van zijn of haar leven getekend worden. We doen nu nog niet genoeg tegen pesten. Dat zorgt ervoor dat de pesters zich niet te stoppen voelen en soms overgaan in nog ergere dingen.'

Wonen

Kinderraadslid Nijah (wonen): 'We kiezen voor dit thema, omdat er tegenwoordig weinig huizen te koop zijn. We doen dit ook omdat ik een plekje voor kinderen wil maken waar ze leuk en veilig kunnen en willen spelen. Als niemand zich bezighoudt met het onderwerp wonen gebeurt er niks. Dan gaat niemand het probleem van woningtekort oplossen. En zo wordt het probleem alleen maar groter.'

Kinderraadsleden

Het is de bedoeling dat de gemeente Rotterdam elk schooljaar een nieuwe kinderburgemeester krijgt. Elk kinderraadslid behandelt samen met zijn of haar basisschool een van de vijf thema's. Dit zijn:

  • Louey (veilig)
  • Dayan (pesten)
  • Salma (klimaat)
  • Nijah (wonen)
  • Carolina (groen)

Meer informatie

Lees op de pagina Kinderagenda de volledige agenda en de vijf gekozen thema's.

Vragen? Mail naar kinderburgemeester@rotterdam.nl. Ga voor meer informatie over de kinderburgemeester naar naar de pagina Kinderburgemeester.