Zo kwam het plein voor Jules Deelder tot stand
Gepubliceerd op: 15-08-2022
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/j.a.-deelderplein/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente vernoemt een plein naar Jules Deelder. De markante Rotterdammer die in december 2019 overleed krijgt zijn eigen plein: het J.A. Deelderplein - vlak bij de plek waar hij woonde.

Dat is best snel. Iemand moet namelijk minimaal 5 jaar overleden zijn, wil diegene een straat naar hem of haar vernoemd krijgen. Maar al binnen een maand na zijn dood, in januari 2020, nam de raad unaniem een motie aan dat er een straat naar Jules vernoemd moest worden. Die motie werd overigens - hoe toepasselijk - midden in de nacht aangenomen.

Spontane suggesties

'Dat was al bijzonder', vertelt Jantje Steenhuis, stadsarchivaris en voorzitter van de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens, 'maar ook bijzonder was de enorme hoeveelheid spontane suggesties die we kregen.' 'We hebben het één keer eerder meegemaakt', haakt commissielid Eric de Rooy in. 'Toen Coen Moulijn overleed moest er ook snel een straat naar hem vernoemd worden. In zo'n geval maken we een uitzondering voor de termijn van 5 jaar. Voor Jules dus ook.'

Lijst met plekken

Waar vind je een plek in de stad die nog geen naam heeft? Eric: 'We hebben een lijst met plekken in Rotterdam waar je nog wat kan vernoemen. Die hebben we ooit gemaakt toen er een plek naar Pim Fortuyn vernoemd moest worden. Die lijst hebben we er nu ook weer bij gepakt, want het is nog niet zo makkelijk om een locatie te vinden. Zeker niet als er huisnummers gewijzigd moeten worden en je panden ineens een andere straatnaam moet geven. We hebben de tijd genomen en zijn echt zorgvuldig op zoek gegaan.'

Opknapbeurt

Overschie, waar Jules geboren is, kwam vaak voorbij als suggestie,' zegt Jantje. 'Of de kruising bij Café Ari, waar zijn silhouet staat. We kregen een brief van Anne Marie Fok, de weduwe van Jules, met suggesties. Zij schreef dat Rotterdam-Zuid in ieder geval geen goed idee was. En naast Het Kasteel ook niet. Een parkeerplaats voor bobo's is geen plek voor Jules, vond ze. Ze kwam, samen met oud-lid van de straatnamencommissie en dichter Rien Vroegindeweij en de bekende fotograaf Vincent Mentzel, met de suggestie voor het minipleintje op de Nieuwe Binnenweg. 'Dit plein was haast een inkoppertje,' aldus Eric. 'Het is vlak bij de plek waar Jules vrij lang gewoond heeft, er hangt sinds 2011 een dichtregel van hem én het heeft geen gevolgen voor huisnummers.' 'En het is ook nog eens een plek die 's nachts levendig is', vult Jantje aan.

In 2024 is het zover, dan krijgt het plein officieel de naam. Het wordt voor die tijd nog wel opgeknapt. Er worden al gesprekken gevoerd met landschapsarchitecten van de gemeente. Omwonenden en Jules' weduwe worden er ook bij betrokken. Jantje: 'Ze vindt het al zo leuk. Ze wil niet alleen een straatnaambordje ophangen, maar het ook echt verder inrichten. Dichtregels in het trottoir bijvoorbeeld.'

Meer informatie

Waarom heet de Coolsingel zo? En wie was Zwart Jan? Download de app Straatnamen van Rotterdam op uw telefoon. Of bekijk de straatnamendatabase (Rotterdam.maps.arcgis.com).