Intimidatie op straat
Gepubliceerd op: 20-04-2021
Geprint op: 08-05-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/intimidatie-op-straat/
Ga naar de hoofdinhoud

Nog altijd heeft 47 procent van de Rotterdamse vrouwen te maken met seksuele intimidatie op straat, blijkt uit een rapport van de Erasmus universiteit. Intensieve trainingen voor handhavers hebben wel geleid tot positieve veranderingen.

Het rapport laat zien dat het intimiderend gedrag bijna gelijk is aan onderzoek uit 2016. Wel is er veel veranderd in de bewustwording rond seksuele straatintimidatie. De maatschappij keurt dit duidelijk af. Ook wordt een positieve verandering gezien in de houding van professionals in de handhaving en beveiliging. Wat niet wegneemt dat veel vrouwen ’s avonds liever niet over straat gaan of zich bewust anders kleden, zo laat het onderzoek ook zien.

Voorkomen

Het rapport pleit voor aandacht voor preventie. Jongerenwerkers geven aan dat jongeren vooral hun gedrag aanpassen als ze zich bewust worden van hoe de vrouwen seksuele straatintimidatie ervaren. Bespreekbaar maken dat seksuele intimidatie zeer intimiderend is voor meisjes en vrouwen, zou duidelijker terug moeten komen in de opvoeding en een grotere rol moeten krijgen in onderwijs en voorlichting, aldus de onderzoekers.

Blijf melden

De gemeente wil vrouwen aanmoedigen om seksuele straatintimidatie blijven te melden via de StopApp. Om de bereidheid te vergroten, gaat de gemeente toelichten wat een melding via de StopApp oplevert. De gemeente wil ook succesverhalen over eerdere meldingen delen. Op dit moment wordt gewerkt aan deze vervolgstappen.

Wettelijk vastleggen

Wethouder Bert Wijbenga benadrukt dat seksuele straatintimidatie beter op de kaart moet komen. 'En het moet ook gewoon strafbaar zijn. We zijn in Den Haag bezig om dit wettelijk vast te leggen. Dat zou ons ook helpen in de handhaving. Iedereen moet zich veilig voelen in Rotterdam, ook ’s avonds en in de nacht.'

Meer informatie