Grote bewonersinitiatieven van start
Gepubliceerd op: 23-06-2022
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/initiatieven-van-start/
Ga naar de hoofdinhoud

De grote bewonersinitiatieven kunnen van start. Deze initiatieven krijgen een subsidie van 2.500 tot 20.000 euro. Tot 14 juni konden Rotterdammers hun stem uitbrengen op hun favoriete initiatief.

In bijna alle wijken zijn grote initiatieven ingediend. De initiatieven zijn heel divers. Van een natuurlijke speelplek op een kinderboerderij, tot een jaarlijkse WaterCleanUp. En van een wijkkrant tot een vakantieprogramma voor 55+'ers. Dit zijn een paar voorbeelden van de 53 initiatieven waaruit de betrokkenheid van de bewoners bij de stad en hun eigen wijk blijkt.

Stemmen geteld

Van 1 tot en met 14 juni kon er via Mijn.Rotterdam gestemd worden. Ook werd er gestemd met speciale formulieren. Deze konden worden ingeleverd bij een wijkhub of Huis van de Wijk. De initiatieven met de meeste stemmen krijgen een subsidie van 2.500 tot 20.000 euro. Inmiddels zijn de stemmen geteld en zijn alle initiatiefnemers geïnformeerd over de uitslag.

Subsidie voor 53 initiatieven

Bewoners mochten deze stemronde op 1 initiatief stemmen. Dit was in plaats van de geplande 3 stemmen. In een aantal wijken is hierdoor de uitslag misschien beïnvloed. Om de initiatiefnemers in deze wijken niet te benadelen, krijgen deze initiatieven ook subsidie om hun plan te realiseren.  Daarmee krijgen alle 53 ingediende bewonersinitiatieven een bijdrage om deze te realiseren. Op Mijn.Rotterdam.nl staat per wijk welke initiatieven binnenkort kunnen starten.

Nieuwe ronde

Heeft u zelf ook een goed idee? De nieuwe ronde voor het indienen van grote bewonersinitiatieven is gestart. Indienen kan tot en met 31 augustus. Werk uw idee uit, maak een account aan op Mijn.Rotterdam.nl en dien uw aanvraag in. Bewonersinitiatieven die minder dan € 2.500 kosten kunt u het heel jaar indienen. Op Mijn.Rotterdam.nl vindt u alle informatie waaraan het indienen van een bewonersinitiatief moet voldoen.  In oktober 2022 kan er opnieuw gestemd worden op de initiatieven.

Met de bewonersinitiatieven wil de gemeente de betrokkenheid van de bewoners stimuleren en hun invloed op de eigen wijk vergroten. Want wie weten beter wat de wijk nodig heeft dan de bewoners zelf?

Meer informatie

Bent u benieuwd hoe er is gestemd? U vindt hier de uitslag (pdf)