Hoe denkt u over deelauto's?
Gepubliceerd op: 28-06-2021
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/hoe-denkt-u-over-deelauto/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam wil het gebruik van deelauto’s in de stad stimuleren. Daarom onderzoeken we de behoefte en motivatie van inwoners en bezoekers van Rotterdam om hiervan gebruik te maken.

Is een deelauto een goede aanvulling op de bestaande vervoersmiddelen en kan het uw eigen auto vervangen? Wat beïnvloedt uw keuze voor een deelauto? Daarom hebben we deze vragenlijst opgesteld. Uw antwoorden helpen om ons mobiliteitsbeleid te verbeteren. Het invullen duurt ongeveer tien minuten en u maakt daarbij kans op twee gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp.

Rotterdam en Mobi-Mix

We gebruiken de resultaten van dit onderzoek niet alleen voor Rotterdam, maar delen onze kennis en ervaringen ook via het project Mobi-Mix. We werken hierbij samen met Europese steden, kennisinstellingen en universiteiten. Zo leren we van elkaar en kunnen we deelmobiliteit nog slimmer en efficiënter inzetten.

Nulmeting

We willen weten of en in hoeverre uw mening, behoefte en interesse in deelauto’s verandert ten opzichte van dit moment. Daarom vragen wij u om over een jaar weer een vragenlijst in te vullen. Vul hiervoor uw e-mailadres in aan het begin van dit formulier.

Deelvervoer

In Rotterdam stimuleren we deelvervoer, want de stad groeit en het klimaat verandert. Dit vraagt om slimme keuzes en nieuwe vormen van vervoer. Ten opzichte van een eigen auto, dragen (elektrische) deelauto’s bij aan minder CO2-uitstoot en meer ruimte voor voorzieningen en groen. Daarnaast zorgt deelvervoer voor meer keuze in vervoersvormen. Met als uiteindelijk doel een toekomstbestendige, aantrekkelijke en bereikbare stad.

Meer informatie

Vul hier de vragenlijst in: mobi-mix-rotterdam.questionpro.eu. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. Uw antwoorden helpen om ons beleid te verbeteren én u maakt kans op twee gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp!