Meer afval maar beter gescheiden
Gepubliceerd op: 15-04-2021
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/grondstoffennota/
Ga naar de hoofdinhoud

Door de coronapandemie is vorig jaar het afval van Rotterdamse huishoudens gestegen. In 2020 was er 296 kilo restafval per inwoner. Dat is een stijging van 7 procent. Wel werd er meer afval gescheiden.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Grondstoffennota op Rotterdam.raadsinformatie.nl. Thuiswerken en langere perioden waarin scholen, horeca en winkels dicht zijn. Door de coronapandemie zaten meer Rotterdammers thuis, waardoor de hoeveelheid restafval steeg. Waar er in 2019 nog 276 kilo restafval per inwoner werd aangeboden, is dat in 2020 gestegen naar 296 kilo.

De gevolgen van corona zijn ook zichtbaar door de groei van het aantal afspraken voor het ophalen van grofvuil en de inzameling op de milieuparken. Ook werd er meer groente, fruit en tuinafval ingezameld in wijken met gft-huiscontainers en kwam er meer oud papier en karton binnen.

Afvalscheiding

Een positieve ontwikkeling is dat het afval meer wordt gescheiden. In 2020 werd 166 kilo afval per inwoner gescheiden aangeboden. Het scheidingspercentage komt daarmee in 2020 uit op 36 procent. Dat is een kleine stijging (0,6 procent) tegenover 2019.

Het totaal aan ingezameld afval kwam in 2020 uit op 462 kilo per inwoner. Dat is een stijging van ruim 8 procent tegenover 2019 (426 kilo).

Terugdringen restafval

De gemeente wil dat er in 2022 per inwoner nog 249 kilogram restafval wordt weggegooid. Dat is 47 kilo minder dan in 2020. Uiteindelijk moet de gehele afvalstroom in de gemeente Rotterdam circulair worden. Dat betekent in 2050 per inwoner 0 kilo restafval per jaar. De hoeveelheid restafval kan omlaag als er meer gescheiden wordt. Nu zit er nog veel glas, papier, karton en textiel in het restafval.

Verder wordt er in het restafval nog veel afval aangetroffen dat ingeleverd kan worden op een milieupark of kringloopwinkel, of via een grofvuilafspraak opgehaald kan worden. Bijvoorbeeld kleine, elektrische apparaten, hout, harde plastic spullen en piepschuim.

Makkelijk maken

Om het Rotterdammers makkelijker te maken om hun afval te scheiden, komen er de komende jaren meer glascontainers en sorteerstraten bij. Vanaf dit jaar kunnen bewoners van hoogbouw in Hoek van Holland, Blijdorp, Pernis en een deel van Prins Alexander ook hun afval van groente, fruit en etensresten gaan scheiden in wijkcontainers. Begin 2022 krijgen bewoners in Kralingen en Groot IJsselmonde een huiscontainer voor afval van groente, fruit en tuin. Daarnaast wil de gemeente bewoners meer informeren over het belang van afval scheiden: door afval te scheiden kunnen meer waardevolle grondstoffen worden gerecycled en komt er minder restafval in de verbrandingsoven terecht.

Volgens wethouder Wijbenga (Buitenruimte) helpt het om het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk te maken voor de Rotterdammers. 'Er is duidelijk te zien dat mensen zich bewuster zijn van het scheiden van afval en er ook meer toe bereid zijn. Als gemeente willen we het scheiden zo veel mogelijk stimuleren door het zo makkelijk mogelijk te maken. Er is altijd een container dicht bij je huis. De milieuparken hebben ruimere openingstijden. En als je het grofvuil niet kan wegbrengen, dan maak je een afspraak en komen we het voor je deur ophalen.'

Rotterdam Circulair

Ook het programma Rotterdam Circulair helpt bij het verminderen van restafval. Zo wordt voedselverspilling aangepakt en is er aandacht voor afvalpreventie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van wasbare luiers en alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk verspreiden bij woningen met een ja/ja-sticker. Daarnaast is een nieuw innovatief milieupark in voorbereiding, waarbij circulaire ondernemers van ingeleverde grondstoffen nieuwe producten maken en verkopen. En waar bewoners en scholen de circulaire wereld kunnen beleven.

Meer informatie

Rotterdam wil een schone en leefbare stad zijn en koploper in de circulaire economie. Daarom is het beperken van de hoeveelheid afval en hergebruik van afval belangrijk. Bekijk op de pagina afval scheiden hoe Rotterdam dat doet. Onderaan deze pagina vindt u de beleidsplannen voor het scheiden van afval en hergebruik, zoals de Grondstoffennota.