Meer groenblauwe schoolpleinen
Gepubliceerd op: 10-03-2021
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/groenblauwe-schoolpleinen-1/
Ga naar de hoofdinhoud

Zes basisscholen krijgen in totaal 400.000 euro subsidie van de gemeente Rotterdam. Daarmee kunnen zij hun schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker maken. Ook de kinderen uit de buurt profiteren mee.

Een groenblauw schoolplein biedt een groene, avontuurlijke plek die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Het zorgt ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie en rust en het verbetert de leerprestaties. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Ook zorgt het voor een betere opvang en afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school en in de wijk bij hevige regenval.

Verspreid door de stad

In totaal dienden 25 Rotterdamse basisscholen een subsidieaanvraag in voor zo’n groenblauw plein. Een school kon punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maakten meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar overgewicht voorkomt onder kinderen. De zes geselecteerde scholen krijgen tussen de 63.000 en 80.000 euro subsidie. Ze liggen verspreid door de hele stad, in de wijken Bloemhof, Hoogvliet, Stadsdriehoek, Oude Noorden en Oosterflank.

In 2019 kregen ook zes basisscholen subsidie. Inmiddels zijn de eerste drie groenblauwe schoolpleinen aangelegd: bij De Margriet in Blijdorp, Oscar Romero in Crooswijk en Augustinus in het Oude Westen. De andere drie schoolpleinen worden dit jaar aangelegd.

De buurt profiteert mee

Een voorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor de kinderen uit de buurt. Zo profiteren ook zij mee. Vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt. De subsidie is onder meer bedoeld voor het ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. En voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. De gemeente is van plan dit jaar een derde subsidieronde te houden.

Nog 5 andere schoolpleinen aangepakt

Vijf subsidieaanvragers hebben een schoolplein dat (grotendeels) in de openbare ruimte ligt. Daardoor komen zij niet in aanmerking voor subsidie. De gemeente is erg enthousiast over de ingediende plannen. Daarom gaat zij samen met deze scholen aan de slag om ook deze pleinen aan te pakken. Zowel de subsidie als de aanpak van de vijf andere scholen wordt mogelijk gemaakt door Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord.