Gratis parkeren voor zorgverleners in Rotterdam
Gepubliceerd op: 25-03-2020
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/gratis-parkeren-zorg/
Spring naar het artikel

Voor zorgverleners in Rotterdam is een gratis parkeervergunning beschikbaar die tot eind augustus voor de hele stad geldt. De tijdelijke parkeervergunning kan, onder bepaalde voorwaarden, digitaal aangevraagd worden.

Dat kan op de pagina Parkeren zorgverleners. Na controle en akkoord op de gestelde voorwaarden is de vergunning meteen actief.

Let op! De tijdelijke parkeervergunning is geldig tot en met 31 augustus 2020. De vergunningen worden per 1 september 2020 automatisch beëindigd.

Voor wie?

De parkeervergunning is bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en de GGD. De gemeente neemt deze maatregel om de reis van en naar zorglocaties en huisbezoeken bij patiënten zo makkelijk mogelijk te maken. Zorgverleners krijgen deze tijdelijke vergunning omdat zij zijn aangewezen als de cruciale beroepen die nu extra inzet van hun personeel vragen om zorg te bieden aan patiënten met corona (COVID-19) in thuissituaties.

Hulpverleners die al een parkeervergunning hebben vanwege de spoedeisende hulp die zij bieden en onder de genoemde doelgroepen vallen, krijgen het tweede kwartaal geen factuur. Ook zij hebben in deze periode recht op een tijdelijke gratis parkeervergunning.

Op dit moment ligt de meest cruciale zorg bij patiënten van deze zorginstellingen van ziekenhuizen, apotheken, verzorg- verpleeghuizen, huisartsen- verloskundigenpraktijken en de GGD. Zij zijn aangewezen als dé cruciale beroepen die momenteel extra inzet van hun personeel vragen ten behoeve van de zorgverlening van patiënten met corona in thuissituaties.

Om duidelijkheid te verschaffen wie wel/niet in aanmerking komt alsook fraude en misbruik van parkeervergunningen te voorkomen, heeft het Taskforce crisisteam hiertoe besloten deze zorginstellingen toe te wijzen. Wanneer de situatie van corona leidt tot verder uitbreiding van deze doelgroepen zal het crisisteam hierover nader berichten.

Zorgverleners van bijv. thuiszorg kunnen of maken vaak gebruik van de bedrijfs-parkeervergunning en/of de bezoeker- mantelzorgvergunning van de thuiszorg-behoevenden

Parkeerbeleid is alleen effectief wanneer het ook gehandhaafd wordt. Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid blijft met handhaving van parkeerbeleid gegarandeerd. Juist in de situatie van corona waarbij iedereen noodgedwongen thuis moet blijven en de auto’s allemaal in de wijk gestald worden, is het onwenselijk dat het een chaos op straat wordt door teveel of verkeerd geparkeerde voertuigen.

 • De zorgverlener werkt voor een ziekenhuis, apotheek, verzorgverpleeghuis, huisartsen- of verloskundigenpraktijk in Rotterdam (geregistreerd bij de GHOR)
 • adres zorginstelling
 • Bewijsdocumenten:
  • werkgeversverklaring waarin de noodzaak voor tijdelijke parkeervergunning behoeve van (thuis)zorg aan coronapatiënten wordt toegelicht óf
  • kopie personeelspas.

U voldoet niet aan de gestelde voorwaarden:

 1. Het kan zijn dat het adres van uw zorginstelling niet bekend is bij de GHOR en daarom de aanvraag wordt afgewezen. Om toch te beoordelen of u in aanmerking komt voor de tijdelijke vergunning wordt u verzocht contact op te nemen met 14 010. Zij kunnen u helpen met het doen van een nieuwe aanvraag.
 2. U bent niet als verzorger verbonden aan zieken-verpleeg-verzorghuis, apotheek, huisarts- verloskundigenpraktijk of GGD
 3. U heeft niet de juiste bewijsstukken geleverd: werkgeversverklaring en/of personeelspas
 4. Wanneer 2 wel van toepassing is, kunt u via 14 010 op een andere wijze een aanvraag voor een tijdelijke parkeervergunning doen.

Wanneer u in Rotterdam voor een of meerdere zorginstellingen zijnde apotheek, zorg- verpleeg-ziekenhuis, huisartsen-verloskundigenpraktijk of GGD in Rotterdam zorg verleend, moet u tenminste van één van deze zorgverleners in plaats van een werkgeversverklaring een verklaring van de zorginstelling bijvoegen waarin de noodzaak voor tijdelijke parkeervergunning behoeve van (thuis)zorg aan coronapatiënten wordt toegelicht.

Ja. Niet het beroep maar het verlenen van zorg voor een Rotterdamse zorginstelling zijnde apotheek, zorg- verpleeg-ziekenhuis, huisartsen-verloskundigenpraktijk of GGD is bepalend.

Let op: in de werkgeversverklaring moet de noodzaak voor tijdelijke parkeervergunning worden aangegeven.

Na controle en akkoord van de gestelde voorwaarden ontvangt u na het indienen van uw aanvraag een ontvangstbevestiging. U ontvangt na de toekenning ook een toekenningsbrief via de e-mail. Vul daarom uw e-mailadres goed in!

Nee, de gemeente volgt het rijksbeleid dat het OV en de fiets geen risico vormt voor besmettingen, als de gestelde voorwaarden van 1,5 meter afstand naar anderen in acht genomen wordt. Zowel het rijk als de gemeente verwachten hierin enige eigen verantwoordelijkheid van de burgers zelf.

Ja. Huisartsen- verloskundigenpraktijken zijn toegewezen in aanmerking te komen voor een gratis tijdelijke parkeervergunning. Degenen die per kwartaal de factuur betalen, ontvangen geen rekening voor het tweede kwartaal. Degenen die de parkeervergunning via automatische afschrijving betalen, krijgen de kosten van het tweede kwartaal binnen 60 dagen teruggestort.

De tijdelijke parkeervergunning is geldig tot en met 31 augustus 2020. De tijdelijke parkeervergunning wordt onder voorwaarden en tot 1 juli 2020 uitgegeven. De vergunningen worden per 1 september 2020 automatisch beëindigd. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina over corona.

\