Rotterdam gewoon schoon
Gepubliceerd op: 18-07-2019
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/gewoon-schoon/
Spring naar het artikel
Foto: Marc Heeman

Zwerfafval op straat is voor velen een grote ergernis. Terecht leeft dit onderwerp sterk in Rotterdam. Met de nota Gewoon Schoon zet de gemeente zich in om zwerfafval te verminderen: door schoon te maken, maar vooral door te voorkomen.

Dit zijn een paar actiepunten uit de nota Gewoon Schoon:

  • Meer samenwerken en kortere lijnen met bewoners, ondernemers, VVE’s en woningcorporaties
  • Het beter ondersteunen van betrokken bewoners
  • Kinderen al vroeg de norm aanleren dat schoon heel gewoon is
  • Optimaliseren van het aantal afvalbakken in de wijken
  • Flexibeler en wijkgericht schoonmaken met meer inzet waar dat nodig is
  • Strenger handhaven door hogere boetes aan vervuilers uit te delen.

Voorkomen van zwerfafval

In Rotterdam maken steeds meer mensen gebruik van de buitenruimte. Meer mensen in de stad betekent vaak ook meer zwerfafval op straat. De afgelopen jaren is er vooral gestuurd op de inzet van medewerkers om al dat afval van straat, parken en in het water op te ruimen. Dit heeft helaas niet geleid tot het gewenste effect. De gemeente gaat de komende jaren daarom vooral investeren in het voorkomen van zwerfafval. Samen met de Rotterdammers. Buiten is tenslotte van ons allemaal.

Samen houden we Rotterdam schoon

De gemeente draagt wettelijk de verantwoordelijkheid om de stad schoon te maken en doet er alles aan om de basis op orde te houden en iedereen die in de stad woont, werkt of recreëert hierbij goed te faciliteren. Stadsbeheer zet zich hiervoor dagelijks met honderden medewerkers in. Daarnaast draagt iedereen die gebruik maakt van de buitenruimte de verantwoordelijkheid om de stad niet te vervuilen. De meeste Rotterdammers nemen deze verantwoordelijkheid ook. Zij gooien hun afval netjes in de afvalbak of zetten zich samen met de gemeente in voor een schone stad. Mensen die willen participeren gaan we meer aandacht geven en beter ondersteunen. Mensen die voor vervuiling van de stad zorgen, worden daarentegen zwaarder beboet.

Meer informatie

De afgelopen jaren is een koers gevolgd waarbij de nadruk lag op méér inzet. Dit heeft niet geleid tot het gewenste effect. De gemeente wil meer investeren in het voorkomen van een rommelige openbare ruimte en het voorkomen van zwerfafval. Sámen met de Rotterdammers. De nota Gewoon Schoon (pdf) beschrijft de ambities en acties voor de periode 2019 - 2022. Op deze pagina leest u meer over zwerfafval en wat u zelf kunt doen om bij te dragen aan een schoon Rotterdam.