Rotterdam scheldt gedeelte verschuldigde huur kwijt
Gepubliceerd op: 03-03-2021
Geprint op: 15-04-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/gemeentelijk-vastgoed/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam helpt winkeliers en horecaondernemers, die panden van de gemeente huren en scheldt de verschuldigde huur gedeeltelijk kwijt

Omdat de coronapandemie en de strenge maatregelen voortduren is besloten de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijt te schelden. Met een concrete regeling kan een huurder van gemeentelijk vastgoed sinds 1 april kwijtschelding aanvragen over de huurachterstand van het afgelopen jaar. Voorwaarde is dat de huurder door de coronacrisis geen of echt minder inkomsten heeft.

Aanvragen

Huurders kunnen de huurkwijtschelding in de periode tussen 1 april en 1 juli 2021 digitaal aanvragen:

De gemeente benadert zelf alle huurders die in aanmerking kunnen komen, ongeacht of zij op de coulancelijst staan. Op dit moment maken 185 huurders gebruik van de huidige coulanceregeling die uitstel van betaling verleent.

De nieuwe regeling geldt vanaf het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 tot 1 april 2021. Voor de periode na 1 april wordt gekeken in hoeverre de regeling voor bepaalde huurders langer van toepassing kan zijn.  De huurder moet dan bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zijn inkomensverlies nog steeds aanzienlijk is.

Eerste gemeente

Een gedeelte van de huur kan worden kwijtgescholden. Dit varieert van 15 tot 50 procent en is afhankelijk van de invloed die de beperkende coronamaatregelen in de verschillende fasen hebben gehad op de inkomsten van de huurder. Volgens het huurrecht en jurisprudentie is de coronapandemie een onvoorziene omstandigheid. Waarvan de gevolgen door beide partijen (huurder en verhuurder) eerlijk gedragen moeten worden. De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente die hiervoor algemene richtlijnen per doelgroep heeft opgeschreven. Deze regeling is onderdeel van het programma Rotterdam. Sterker Door., waarmee het college het economisch en maatschappelijk herstel van de stad uitstippelt.

Ondernemers bijstaan

Bas Kurvers, wethouder: 'Niemand had een jaar geleden verwacht dat deze coronacrisis zo lang zou duren. Ondernemers krijgen vanuit het rijk tegemoetkomingen voor personeelskosten en vaste lasten. Als gemeente willen wij ondernemers bijstaan met het verlichten van huurachterstanden. We hopen dat de kwijtschelding eraan bijdraagt dat zij de gevolgen van de coronacrisis te boven kunnen komen. Zo kan Rotterdam sterker door.'

Aanvragen

Huurders kunnen de huurkwijtschelding in de periode tussen 1 april en 1 juli 2021 digitaal aanvragen. De gemeente benadert zelf alle huurders die in aanmerking kunnen komen, ongeacht of zij op de coulancelijst staan.

Op dit moment maken 185 huurders gebruik van de huidige coulanceregeling die uitstel van betaling verleent. De nieuwe regeling geldt vanaf het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 tot 1 april 2021. Voor de periode na 1 april wordt gekeken in hoeverre de regeling voor bepaalde huurders langer van toepassing kan zijn.  De huurder moet dan bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zijn inkomensverlies nog steeds aanzienlijk is.

'Als gemeente kunnen we dit alleen regelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed, maar we hopen dat commerciële verhuurders dit voorbeeld volgen.'

Roos Vermeij - wethouder

Stapel rekeningen

Roos Vermeij, wethouder: 'Voor veel Rotterdamse ondernemers geldt dat de pijn van de crisis pas echt voelbaar wordt als de coronamaatregelen straks worden versoepeld. Dan ligt er een stapel rekeningen te wachten die moet worden terugbetaald. Met deze regeling hopen we voor een aantal van hen de klap van de lockdown te verzachten. Als gemeente kunnen we dit alleen regelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed, maar we hopen dat commerciële verhuurders dit voorbeeld volgen en waar mogelijk ook coulant omgaan met het innen van achterstallige rekeningen.'

Gemiste inkomsten

De gemeente schat in dat ze met de regeling 10 miljoen euro misloopt aan inkomsten. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de financiële dekking van de regeling.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst van meest gestelde vragen. Heeft u een vraag over de regeling? Kijk dan eerst of het antwoord op uw vraag hier al staat. Deze antwoorden zijn eenvoudig en kort geformuleerd, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. De tekst van de 'Herziene Coulanceregeling' is leidend, dus u kunt aan de hieronder geplaatste tekst geen rechten ontlenen.

De documenten voor de aanvraag staan uiterlijk 31 maart online, zodat huurders vanaf 1 april de aanvraag kunnen doen.

U komt in aanmerking als u huurder bent bij de gemeente en minstens 30 procent omzet of inkomstenverlies heeft geleden als gevolg van de coronacrisis en u dit kunt aantonen.

Daarvoor worden inkomsten uit het jaar 2019 en begin 2020 vergeleken met de gegevens uit de rest van het jaar 2020 en begin 2021. De omvang van dit verlies wordt berekend over het bedrag dat overblijft na compensatie vanuit andere steunmaatregelen en subsidies.

Om in aanmerking te kunnen komen voor huurkwijtschelding op basis van de coulanceregeling, dient u aan een paar voorwaarden te voldoen:

 • Het huurcontract is getekend voor 1 maart 2020.
 • U heeft door de coronamaatregelen voor uw bedrijf minimaal 30 procent omzet- of inkomstenverlies geleden.
 • U kunt dit inkomstenverlies aantonen.

Als u in aanmerking komt, kan de huurkwijtschelding tussen de 15 tot 50 procent van de huurprijs liggen.

Dit percentage is afhankelijk van de branche waarin u actief bent, de hoogte van het omzet- of inkomstenverlies en verschilt per periode. Dit heeft te maken met het feit dat de coronabeperkingen per type organisatie of bedrijf en per maand verschillen.

U kunt uw aanvraag indienen op het formulier dat u heeft ontvangen. Dat formulier kunt u met de gevraagde bijlagen terugsturen per post.

Het adres is:

 • Gemeente Rotterdam
  Afdeling Vastgoed
  Postbus 6575
  3002 AN Rotterdam
  • Onder vermelding van: huurcoulanceregeling

Ook kunt u het formulier downloaden op de website. U dient het dan in te vullen, te ondertekenen en te scannen om daarna terug te sturen per mail. De bijlagen die erbij horen kunt u ook uploaden en per mail versturen. Het e-mailadres is: huurcoulanceregeling@rotterdam.nl.

 1. U kunt uw vraag mailen naar huurcoulanceregeling@rotterdam.nl.
 2. U kunt ook bellen naar het gemeentelijk telefoonnummer 14 010.

In beide gevallen zullen wij per e-mail een antwoord geven op uw vraag. Bij complexe gevallen wordt uiterlijk binnen 48 uur door een medewerker van de gemeente telefonisch contact met u opgenomen. Stuur daarom altijd een telefoonnummer mee.

Het uitgangspunt van de regeling is dat zowel de huurder als de verhuurder de kosten van de coronacrisis naar evenredigheid verdelen.

De gemeente heeft goed gekeken naar recente uitspraken in de rechtspraak. Daarbij hebben verschillende rechters meermalen bepaald dat de schade als gevolg van corona door huurder en verhuurder naar evenredigheid wordt gedragen.

In de tekst van de 'Herziene Coulanceregeling' vindt u een uitgebreide omschrijving van de categorieën. Als u op basis van deze omschrijving niet terugvindt onder welke categorie u valt, kan dit betekenen dat u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat u een woning huurt of een stuk grond huurt voor eigen gebruik.

Nee, deze regeling geldt alleen voor huurders die huren bij de gemeente. In andere gevallen kunt u kwijtschelding vragen bij uw eigen verhuurder.

Een huurobject is het gebouw, de ligplaats of de grond die u van de gemeente huurt.

De huurkwijtschelding wordt per contract berekend. Daarom is het noodzakelijk dat u voor elk contract een aanvraag indient. Bijlagen die u moet meesturen en die gaan over uw totale omzet hoeft u niet apart te kopiëren.