Begeleiding bij urgente funderingsproblemen
Gepubliceerd op: 26-04-2021
Geprint op: 08-05-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/funderingsproblemen/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam staan 120.000 woningen met een houten paalfundering. Bij een deel moet deze in de komende jaren worden vernieuwd. Soms is dit een ingewikkeld proces. Daarom helpt de gemeente eigenaren met voorlichting en procesbegeleiding.

Edwin van der Heide weet er inmiddels alles van. Met zijn onderburen en de buren naast hem liet hij de fundering vernieuwen. 'Het herstel zelf is op zich niet zo’n grote operatie', vertelt hij. 'Maar de problemen in kaart krijgen was dat wel. Wij hadden als buren goed contact, maar je moet wel alle neuzen dezelfde kant op krijgen.'

Al jaren problemen

Van der Heide woont in het Oude Noorden in een bovenwoning. Hij vermoedde al jaren dat er problemen waren. Deuren en ramen begonnen te klemmen, er kwam ruimte tussen muren en de vloer was scheef. 'En dat werd steeds schever. Maar je kunt het pas oplossen, als alle buren meedoen. Daarom ben ik het bij buren gaan aankaarten.'

Eerder hadden de beneden buren een funderingsonderzoek laten uitvoeren. Daar kwam een zogenoemde urgentieverklaring uit. Dat betekende dat de fundering binnen een aantal jaar moest worden hersteld. 'Als de situatie urgent is, kun je een procesbegeleider aangeboden krijgen via de gemeente. Dat helpt enorm. Zo’n begeleider kijkt bijvoorbeeld mee met de offertes, die kunnen ingewikkeld zijn. Maar het is ook iemand die boven de partijen staat en in alle situaties een neutraal advies kan geven.'

Onderzoek loont

'Het Funderingsloket organiseert onderzoeksprojecten op buurtniveau', vertelt adviseur bij het Funderingsloket, Maaike Slingerland. 'We informeren dan eigenaren over mogelijke problemen bij houten paalfunderingen en begeleiden hen bij gezamenlijk -en gesubsidieerd- funderingsonderzoek. In sommige gevallen komt uit dat onderzoek dat een fundering op korte termijn hersteld moet worden. ‘Daarom bieden we sinds 2019 procesbegeleiding aan bij zaken waar echte urgentie is.', legt ze uit.

Ze stelt dat het een veelvoorkomende misvatting is dat wisselende grondwaterstanden de belangrijkste reden is van slechte funderingen. 'Als een houten funderingspaal lange tijd droog staat, ontstaan schimmels. Dit kan tot rot leiden. Maar dan praat je echt over een lange periode. Naast deze schimmels kunnen ook bacteriën de houten palen aantasten. Vaak is het een combinatie. We zien dat ook bodemdaling een reden is. In dat geval worden de palen door de zakkende grond mee naar beneden getrokken.'

Meer informatie

Twijfelt u over de kwaliteit van uw fundering? Wilt u een funderingsonderzoek laten uitvoeren? Of bent u op zoek naar meer informatie? Op de website duikinjefundering.nl vindt u alle informatie. U kunt ook bellen met 14010, zij kunnen u in contact brengen met het Funderingsloket.