Focus op Zuid werkt
Gepubliceerd op: 28-10-2019
Geprint op: 07-12-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/focus-op-zuid-werkt/
Spring naar het artikel

Meer werkzoekenden uit Rotterdam Zuid vonden de eerste helft van dit jaar werk. Van alle werkzoekenden van Zuid die uit de bijstandsuitkering gingen, deed 51% dit omdat ze werk vonden. In de rest van Rotterdam stroomde 47,7% uit door werk.

Deze uitstroom naar werk levert een positieve bijdrage aan een heleboel huishoudens op Zuid. Dat sluit aan bij de ambitie van het college om het aantal bijstandsuitkeringen te laten dalen naar 30.000 eind 2021 en draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Programma Samen voor Zuid

Meer dan in de rest van de stad zijn bewoners op Zuid afhankelijk van een bijstandsuitkering. Belemmeringen op het gebied van schulden, taal, opvoeding of gezondheid maken voor hen de stap naar werk vaak lastig. Met het programma Samen voor Zuid, helpt de gemeente met het oplossen van die problemen en het zoeken naar een geschikte baan.

Intensieve en persoonlijke begeleiding

Bijna elke Rotterdammer op Zuid met een bijstandsuitkering krijgt daarbij 1 contactpersoon aangewezen. Daarnaast wordt er op Zuid fysiek vanuit een aantal wijken gewerkt (ook wel wijkgestuurd werken genoemd). Dit brengt veel voordelen mee: de consulenten zijn bekend in de wijk, ze kennen de bestaande voorzieningen en er zijn korte lijnen met het lokale netwerk en andere afdelingen van de gemeente. Door deze manier van werken kan een werkzoekende vaak snel geholpen worden en een geschikte baan vinden. De intensieve en persoonlijke begeleiding blijkt succesvol en helpt mensen sneller uit de uitkering.

'Samen bekijken we wat iemand nodig heeft en hoe we daarbij kunnen helpen. Wij weten wat er speelt en ook welke vacatures er zijn.'

Josephine Aarssen - Coördinator wijkgestuurd werken

Samen in de eigen wijk

Josephine Aarssen, coördinator wijkgestuurd werken en Ralph Lodewijk, jobhunter, vertellen: ‘Als je in de problemen komt door werkloosheid en je komt in de bijstand, dan heb je te maken met allerlei instanties en afdelingen van de gemeente in heel Rotterdam. Dat maakt dingen ingewikkeld en ook onpersoonlijk. Met ‘wijkgestuurd werken’ heeft de bewoner 1 contactpersoon met wie hij alles bespreekt op een locatie in de eigen wijk. Dat maakt het gesprek laagdrempelig en persoonlijk. Samen bekijken we wat iemand nodig heeft en hoe we daarbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een sollicitatietraining, taalles of financiële begeleiding. Het voordeel is dat wij een netwerk hebben in de wijk. Wij weten wat er speelt en ook welke vacatures er zijn.’

Lodewijk: ‘Er was laatst nog iemand die door werkloosheid en andere problemen zijn huis kwijt dreigde te raken. Uit een gesprek bleek dat hij ervaring had als expediteur in de haven. Toen heb ik hem geholpen met zijn sollicitatie bij een logistiek bedrijf en nu heeft deze meneer weer een baan. Juist door het directe contact wat wij hebben met alle partijen, konden we snel schakelen en heeft hij zijn huis behouden.’

'We kijken bij de aanvraag van een uitkering beter naar de mens achter de werkzoekende en naar wat er in iemands leven speelt.'

Richard Moti - wethouder Werk en inkomen

Duurzaam aan het werk

Richard Moti, wethouder Werk en inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid: ‘Werkzoekenden mogen rekenen op meer persoonlijke aandacht en maatwerk. We kijken bij de aanvraag van een uitkering beter naar de mens achter de werkzoekende en naar wat er in iemands leven speelt. Alles is erop gericht om mensen beter te leren kennen. Hierdoor kunnen we betere dienstverlening bieden, helpen om belemmeringen weg te nemen en mensen zo snel mogelijk en duurzaam aan het werk krijgen.’

Naar 30.000 uitkeringen

De ambitie van dit college is een daling van het aantal uitkeringen naar 30.000 eind 2021. Er is in de eerste acht maanden van het jaar een daling van 35.292 naar 34.620 uitkeringen gerealiseerd (- 672), zodat de opgave voor de rest van het jaar een verdere daling met tenminste 920 uitkeringen is. De bestandsdaling is in de eerste 4 maanden van dit jaar (- 412) sneller verlopen dan in de tweede 4 maanden (- 260). De gemeente en het Rijk stellen samen extra geld beschikbaar om werkzoekenden van Zuid meer aandacht te geven en beter te begeleiden.

In de viermaandsrapportage van Werk en inkomen zijn alle cijfers terug te vinden.

Meer informatie

Meer weten over hoe bestuur, stad en partners samen doorpakken voor het Rotterdam van nu en de toekomst? Kijk op de pagina Kansen voor Rotterdammers.

\