Fietscoaches helpen met fietsparkeren
Gepubliceerd op: 08-06-2021
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/fietscoach/
Ga naar de hoofdinhoud

Op de Coolsingel zijn op drukke momenten fietscoaches aanwezig. Ze helpen fietsers hun fiets op een goede manier te parkeren, door hen aan te spreken als zij hun fiets parkeren op een plek waar dat niet gewenst is.

De Coolsingel is sinds kort opnieuw ingericht waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte hebben en er prettig kunnen verblijven. Geparkeerde (brom/snor-) fietsen moeten alleen niet leiden tot afbreuk van die prettige verblijfsruimte. Daarom worden als proef fietscoaches ingezet.

Helpen met parkeren

De fietscoaches helpen fietsers hun fiets op een goede manier te parkeren, door hen aan te spreken als zij hun fiets parkeren op een plek waar dat niet gewenst is. Bijvoorbeeld waar dat de doorgang belemmert of hinder oplevert. De fietscoaches wijzen mensen erop dat je de fiets ook kan parkeren in een rek op straat of in één van de gratis bewaakte stallingen aan de Meent of de Coolsingel (hoek Westblaak).

De proef met de fietscoaches duurt 12 weken. Met de proef wordt gekeken of de coaches kunnen helpen het fietsparkeren te reguleren, zonder dat daarop gehandhaafd hoeft te worden. Overigens zijn de fietscoaches geen handhavers. Zij kunnen dus geen boete uitdelen of fietsen verwijderen. De coaches zijn aanwezig op dinsdagmiddag, vrijdagmiddag en avond, zaterdag- en zondagmiddag.

Fietsparkeerplaatsen

Het fietsgebruik in Rotterdam groeit snel. Met het groeiend aantal fietsers de komende jaren zijn er in 2030 meer dan 60.000 fietsparkeerplekken nodig, en in 2040 zelfs bijna 75.000. Daarom gaat Rotterdam het aantal fietsparkeerplaatsen uitbreiden om aan de toenemende vraag te blijven voldoen.

Op meerdere locaties komen inpandige fietsenstallingen. Daarbij gaat het om 8.000 tot 10.000 fietsparkeerplekken. Zo is vorig najaar een inpandige stalling bij de Hoogstraat (ingang Zijl) geopend. In oktober opent een inpandige stalling met 450 plekken op de Lijnbaan (hoek Weena) haar deuren.

Ook zorgen ontwikkelaars bij (nieuw)bouwprojecten tussen nu en 2050 voor in totaal meer dan 10.000 fietsparkeerplekken voor bewoners en werknemers.

Pop-up stallingen

Verder breidt de gemeente, waar dat kan, het aantal fietsparkeerplaatsen op straat uit. Op straat wordt ingezet op een mix aan fietsparkeervoorzieningen: fietsnietjes, fietsrekken, fietstrommels en tijdelijke fietsvlonders die bij succes omgezet worden in permanente fietsparkeerplaatsen. Daarnaast komen er experimenten met fietsparkeervakken en pop-up stallingen, die alleen tijdens piekmomenten worden gebruikt.

Meer informatie

In de toekomst krijgt de fiets een steeds belangrijkere rol in Rotterdam. Er zijn nu al meer fietsers en voetgangers dan automobilisten in de stad, en het is een van de meest duurzame vormen van vervoer. De voorspelling is dat er nóg meer fietsers bijkomen. Daarom kijkt Rotterdam naar het verbeteren en het verbreden van fietspaden en het realiseren van meer fietsenstallingen.