Feyenoord City op koers
Gepubliceerd op: 21-11-2019
Geprint op: 07-12-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/feyenoord-city-op-koers/
Spring naar het artikel

Sinds de voortgangsrapportage van april dit jaar zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van Feyenoord City. Zo is het definitief ontwerp van het nieuwe stadion en het Masterplan Feyenoord City gepubliceerd.

Dit en meer is te lezen in de Vierde voortgangsrapportage Feyenoord City, die op 20 november aan de gemeenteraad is aangeboden. Hieronder een aantal hoofdlijnen. Onderaan deze pagina staat de volledige rapportage.

Het nieuwe Stadion

In april is de bouwpartner voor het nieuwe stadion geselecteerd: De Nieuwe Ploeg. Dit is een samenwerkingsverband van de aannemers BAM en Besix. In september is het Definitief Ontwerp (DO) voor het stadion opgeleverd, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau OMA in samenwerking met de landschapsarchitecten van LOLA. De nieuwe beelden geven een goede impressie van hoe het stadion eruit gaat zien. Het DO van het nieuwe stadion wordt nu getoetst op basis van het opgestelde Programma van Eisen en de huidige business case. Volgens Stadion Feijenoord NV ligt het aantrekken van vreemd en eigen vermogen op schema.

Masterplan Feyenoord City

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft op 30 september het Masterplan Feyenoord City aan de gemeente aangeboden. Het Masterplan bevat de complete beschrijving van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Een belangrijkste wijziging ten opzichte van het conceptplan is de toevoeging van meer woningen (in totaal maximaal 3.700) met ook 450 sociale woningen. Daarnaast is een enorme verbetering van de openbare ruimte met veel groen voorzien. Lees meer over het Masterplan Feyenoord City.

Grond grotendeels in bezit

Het opkopen van particulier vastgoed in het gebied verloopt volgens planning. Met Eerland Shiprepair is recent een overeenkomst gesloten. Hiermee is het grootste deel van de grond in het gebied nu in het bezit (circa 80%). Over de contracten die nog moeten worden afgesloten, worden gesprekken gevoerd. De ontwikkeling van het bestemmingsplan ligt op schema, deze zal naar verwachting begin 2020 ter inzage komen.

Mobiliteit

Voor het parkeren in de wijken wordt een pilot in de Veranda met maximale parkeerduur voorbereid. Na definitieve besluitvorming over de uitwerking hiervan, zal dit na de winterstop worden ingezet. Sinds de start van dit seizoen worden door Stadion Feijenoord bij de verkoop van losse tickets diverse parkeeropties en georganiseerd busvervoer aangeboden. Komend seizoen geldt dit ook voor de seizoenkaarten. De aanpak bij de concerten afgelopen zomer van Marco Borsato en Rammstein in De Kuip lieten een positief effect zien op het mobiliteitsgedrag van bezoekers. Komend jaar wordt gestart met de aanleg van de keerlus op het Wilhelminaplein, waardoor meer trams van en naar het stadion kunnen rijden

Participatie

Sinds maart zijn er verschillende werkgroepen georganiseerd met bewoners, ondernemers en supporters over het masterplan, het stadionontwerp en het bestemmingsplan. Ook is er in juli een informatiebijeenkomst geweest waarbij ook de mogelijke komst van de nieuwe oeververbinding is besproken. De gebiedscommissie IJsselmonde en de wijkraden van de omliggende wijken zijn vertegenwoordigd in het Voortgangsoverleg en in werkgroepen. Te zien is dat de participatie heeft geleid tot positieve reacties en breed draagvlak voor het Masterplan. Voor supporters zijn het afgelopen half jaar meerdere informatiebijeenkomsten geweest.

Risico’s

In deze voortgangsrapportage over Feyenoord City is het risicoprofiel iets positiever ten opzichte van de vorige in april. Volgens de projectorganisatie komt dit onder meer doordat er meer duidelijkheid is gekomen over het project vanwege het definitief ontwerp van het stadion en het Masterplan. De algemeen stijgende bouwkosten blijven een belangrijk aandachtspunt, evenals de stikstofproblematiek. Nieuwe berekeningen laten zien dat het nieuwe stadion geen stikstofprobleem heeft en binnen de wettelijke norm blijft, maar onduidelijk is hoe de behandeling van de vergunningaanvraag zal verlopen. Ook voldoende draagvlak onder omwonenden, ondernemers en supporters blijft een belangrijk aandachtspunt de komende periode.

\