College positief over vernieuwingsplan Excelsior
Gepubliceerd op: 20-05-2020
Geprint op: 01-06-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/excelsior/
Spring naar het artikel

Het college staat positief tegenover het uitwerken van het vernieuwingsplan voor het stadion van voetbalclub Excelsior. Met (ver)nieuwbouw komen er onder meer extra zitplaatsen en meer dan 400 woningen op het stadion.

Uit de stedenbouwkundige verkenning, die de gemeente en Excelsior hebben uitgevoerd, kwamen twee varianten naar voren: nieuwbouw en ‘vernieuwbouw’ van het stadion; dat laatste wil zeggen renovatie en uitbreiding.

De gemeente en Excelsior hebben ervoor gekozen de komende maanden de financiële consequenties van de ‘vernieuwbouw’ van het stadion en de bijbehorende gebiedsontwikkeling verder uit te werken. Deze variant gaat uit van vernieuwing en uitbreiding van het stadion, voorzieningen op het gebied van sport en gezondheid en de bouw van meer dan 400 woningen op het stadion.

Uitbreiding zitplaatsen

Het huidige stadion aan de Honingerdijk/Burgemeester Oudlaan wordt in het plan uitgebreid naar circa 6.500 zitplaatsen, nu zijn dat er nog 4.400. De nieuwe woningen zijn gepland in vier gebouwen op de hoeken van het stadion. Het gaat om appartementen voor studenten en een- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huur, middenhuur en het dure segment. De totale hoogte van de appartementengebouwen wordt maximaal 50 meter.

Er is in het plan verder ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen, zoals flexkantoren, vergaderruimten, horeca, een gezondheidscentrum en een fitnesscentrum.

Uitstraling

De plannen van Excelsior kunnen bijdragen aan een betere uitstraling van de ingang naar de stad in het oosten. Nabijgelegen voorzieningen als Arboretum Trompenburg, speeltuin Kralingen en de scouting kunnen in de nieuwe groene omgeving worden ingebed.

Verder dragen de plannen bij aan een versterking van de fietsers- en voetgangersroute tussen de Erasmus universiteit en het sportcomplex Woudestein/Excelsior. De ‘Plaza’, het centrale verblijfsgebied van de Erasmus universiteit, wordt doorgetrokken naar het stadion en krijgt een groene en fietsers- en voetgangersvriendelijke inrichting. Onder de Plaza komt een parkeergarage voor onder meer de bewoners van de nieuwe appartementen, zodat auto’s zoveel mogelijk uit beeld blijven.

Multifunctioneel sportcomplex

Wethouder Kurvers (Bouwen en Wonen): ‘We willen investeren in een evenwichtig woningaanbod in de stad, met een gezonde leefomgeving. Er is veel behoefte aan studentenwoningen en woningen voor kleinere huishoudens in het middensegment. Die behoefte neemt in de toekomst alleen maar toe. De verandering van een monofunctioneel sportcomplex naar een multifunctioneel complex, speelt hier goed op in. Sporten, recreëren, wonen, werken en gezondheid gaan hier straks samen. Verder krijgen we met dit plan een veel sterkere oostelijke stadsentree.'

Voorstel eind 2020

De plannen zijn voor het uitbreken van de coronapandemie afgerond. Als Excelsior een haalbare businesscase weet te maken en het college positief besluit over deze ontwikkeling, dan legt het college eind 2020 een voorstel voor deze gebiedsontwikkeling aan de gemeenteraad voor, inclusief financiële dekking. De stadion- en gebiedsontwikkeling zou medio 2022 van start kunnen gaan.

\