Dag van de Democratie
Gepubliceerd op: 15-09-2021
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/dag-van-de-democratie/
Ga naar de hoofdinhoud

Ieder jaar, maar misschien wel iedere dag, is het de Internationale Dag van de Democratie. Die lijkt voor iedereen al eeuwig te bestaan, maar is feitelijk pas sinds 1848 algemeen goed.

Toen werd namelijk bij wet bepaald dat de Tweede Kamer voortaan rechtstreeks wordt gekozen. Ook toen mocht nog niet iedereen het rode potlood ter hand nemen, want volgens de rijke burgers in de negentiende eeuw was het gewone volk te dom om goede volksvertegenwoordigers te kiezen, zo staat bijna letterlijk het Rotterdamse Zondagsblad in 1877.

Goose Wijnand van der Voo

In de strijd voor algemeen kiesrecht liep de Rotterdamse huisonderwijzer Goose Wijnand van der Voo (1806-1902) voorop. Hij probeerde in 1850 'in naam der uitgeslotene meerderheid der Burgers' in de Tweede Kamer te komen. Dat lukte niet. Hij kreeg maar één stem.

Het zou nog lang duren voordat het stemmen pas echt ging gelden. Pas na de Duitse bezetting beschouwde vrijwel iedereen de democratie als het beste wapen tegen onderdrukking. Om die democratie te versterken ging de gemeente Rotterdam experimenteren met burgerinspraak op wijkniveau.

Deelgemeenten

In 1947 installeerde burgemeester Pieter Oud (1886-1968) in Hoek van Holland de eerste wijkraad die later weer werd omgezet naar het deelgemeentebestel. Uiteindelijk gingen de deelgemeenten weer op in gebiedscommissies. Ook die gaan verdwijnen om daar wijkraden voor in de plaats te zetten #DeWijkAanZet. Daarmee krijgt Rotterdammers meer te zeggen over hun eigen buurt.