Collegereactie op berichtgeving NRC van 11 februari
Gepubliceerd op: 11-02-2019
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/collegereactie-nrc-11-feb/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Persstatement naar aanleiding van publicatie 'ook VVD-wethouder Bas Kurvers wist van lekken' in het NRC en brief van Rekenkamer Rotterdam aan de gemeenteraad van Rotterdam over status van het document, beiden van maandag 11 februari.

Het college weerspreekt stellig dat wethouder Kurvers en andere wethouders betrokken zouden zijn bij een gecoördineerde lekactie om de Rekenkamer te pareren zoals het NRC Next vanochtend bracht. Wel waren er geruchten bekend bij het college van mogelijk lekken, echter de herkomst van het lekken was op dat moment onbekend.

Het college is na het raadsdebat van afgelopen donderdag voortvarend en zorgvuldig aan de slag gegaan om samen met de raad tot een ordentelijk politiek debat te komen over de inhoud van het Rekenkamerrapport en de conclusies die de Rekenkamer daaraan heeft verbonden. Het college is momenteel drukdoende aan de motie Verkoelen (inzake maximale openbaarheid van de document) die raadsbreed is aangenomen op zo’n kort mogelijke termijn te voldoen.

Het college heeft kennisgenomen van de brief van de Rekenkamer aan de gemeenteraad van hedenochtend.

De gemeenteraad van Rotterdam is zojuist geïnformeerd over het onafhankelijk feitenonderzoek naar de status van het gelekte document, dat wordt uitgevoerd door Strated Consulting en over het vooronderzoek naar een gemeenteraadslid. Dit vooronderzoek is in handen gelegd van de heer van J.J. van Aartsen en de heer W.J.M. Voermans.