Boulevard-Zuid
Gepubliceerd op: 29-03-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/boulevard-zuid/
Spring naar het artikel
Foto: David Rozing

De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk worden de komende tien jaar flink opgeknapt. Net als de straten eromheen. Een investering van 12 miljoen moet daaraan bijdragen.

‘Hand in hand’ heet de aanpak die vandaag officieel van start is gegaan. De gemeente werkt daarbij samen met tal van partners, zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Woonstad Rotterdam, Bedrijven Investerings Zone (BIZ), Hogeschool InHolland en Humanitas. Deze ‘alliantie’ gaat zich er gedurende lange tijd voor inspannen dat dit grote winkelgebied op Zuid weer de aantrekkingskracht krijgt die het vroeger had. Er komen minder winkels en het winkelaanbod moet meer kwaliteit krijgen

240 winkels

De Boulevard-Zuid is de officiële naam van de winkelstrook die de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk beslaat. Over een lengte van 1,2 kilometer zijn maar liefst 240 winkels en bedrijven gevestigd. Het aantal mag dan groot zijn, dat geldt niet voor de verscheidenheid van het winkelaanbod. Veel winkels verkopen hetzelfde. Bovendien hebben ook veel winkeliers hier te maken met de toenemende concurrentie van webwinkels. Daardoor neemt het aantal klanten af.

De gemeente maakt zich ook zorgen over het relatief grote aantal ondernemers en pandeigenaren dat zich niet aan de wet houdt. Ze maken zich onder meer schuldig aan zogeheten ‘ondermijnende criminaliteit’. Verborgen of onzichtbare criminaliteit (de ‘onderwereld’) zijn verweven geraakt met de dagelijkse leefomgeving (de ‘bovenwereld’). Dit ontwricht de buurten eromheen. De aanpak hiervan heeft prioriteit voor de gemeente.

'We willen vooral goede winkels op de Beijerlandselaan. En in andere delen meer diensten zoals een tandarts of fysiotherapeut.'

Barbara Kathmann - wethouder van onder andere Economie en Wijken

Kansen

Er zijn ook veel kansen voor het winkelgebied. Grote projecten als Parkstad en Stadionpark gaan de komende jaren Rotterdam Zuid flink veranderen. In de omgeving van de Boulevard-Zuid komen veel nieuwe bewoners wonen; vooral mensen met een gemiddeld goed inkomen. Als zij hun inkopen (voor een groot deel) op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk doen, dan is dat goed voor de winkeliers en de buurt. Maar dit zal alleen maar gebeuren als de winkelstraten een kwaliteitsimpuls krijgen.  

De gemeente probeert al een tijd afspraken te maken met pandeigenaren over de vernieuwing van de Boulevard-Zuid. Dat is niet makkelijk omdat het gaat om veel eigenaren, namelijk 140. Nu zet de gemeente een nieuwe stap. Ze gaat veel winkelpanden aankopen. Zo’n 20% tot 30% van de panden wordt eigendom van de gemeente of van private partners. Deze gebouwen worden opgeknapt, krijgen een andere invulling of zelfs een andere functie.

Wethouder Barbara Kathmann (onder andere Economie en Wijken): ‘We willen de winkels alleen nog in bepaalde delen van de Boulevard-Zuid concentreren. Vooral op de Beijerlandselaan. In andere delen willen we de winkels een andere functie geven. Denk daarbij aan woningen of aan dienstverlenende bedrijven zoals tandartspraktijken en fysiotherapeuten.’

Rotte kiezen

De gemeente kijkt bij de aanpak vooral naar panden die nu een slechte uitstraling hebben op de gehele omgeving. Deze ‘rotte kiezen’ zijn onder andere te vinden in de Groningerstraat en de Adriaen Nimantsstraat. Slechte panden in deze twee straten gaan tegen de vlakte. In plaats daarvan komen 21 nieuwe woningen. 

De gemeente wil ook iets doen aan de rommelige en verwaarloosde indruk die de winkelstraten uitstralen. Zo is er een ‘woud aan reclame-uitingen’. Deze voldoen niet aan het Rotterdamse reclamebeleid. Luifels en dichte rolluiken zorgen voor een benauwd en onveilig gevoel, nemen veel licht weg en tasten het uitzicht en aanzicht van de woningen aan. Het winkelgebied moet juist een meer open en uitnodigende uitstraling krijgen.

'We nemen de mening van omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk mee in het plan.'

Richard Moti - wethouder van ondere andere Nationaal Programma Rotterdam Zuid

30 km-zone

Verder bekijkt de gemeente of voldoende ondernemers en omwonenden positief staan tegenover het plan om van de Groene Hilledijk een 30 km-zone te maken. Ook het verbreden van de rijbanen komt in die gesprekken ter sprake. Fietsers moeten meer ruimte krijgen. De gemeente wil ook het oversteken van de winkelstraten voor voetgangers en fietsers veiliger maken. Ander plan is om de trambaan te vergroenen.    

Wethouder Richard Moti (o.a. Nationaal Programma Rotterdam Zuid): ‘We willen de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk teruggeven aan de Rotterdammers en zorgen dat mensen hier weer graag willen winkelen, wonen en verblijven. Daar hebben we de omwonenden, ondernemers en pandeigenaren heel hard bij nodig. We hebben verschillende gesprekken gevoerd met zowel omwonenden als ondernemers en hun input zoveel mogelijk meegenomen in ons plan.’

De 12 miljoen voor de aanpak komen uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).