Biodiversiteit op de kaart
Gepubliceerd op: 15-12-2020
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/biodiversiteit/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam gaat de biodiversiteit in de stad en de omliggende poldergebieden herstellen, behouden en versterken.

Met de 'uitvoeringsagenda biodiversiteit' geeft het college van Rotterdam aan hoe komende jaren gewerkt wordt om de stadsnatuur van Rotterdam mooier, rijker en duurzamer te maken. Dit zorgt tegelijk voor meer wateropvang en verkoeling op hete dagen.

Afname in dier- en plantensoorten

In de afgelopen decennia is er zowel wereldwijd als landelijk een afname in dier- en plantensoorten en een afname in diversiteit. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling waar vele wetenschappers en recentelijk ook financiële instellingen de noodklok over luiden. Omdat de natuur ons voedsel, water, grondstoffen en schone lucht biedt, heeft een rijke biodiversiteit een positief effect op het welzijn en leven van de mens, ook in de stad. Dat mensen zich goed voelen, gezond zijn en de economie goed functioneert, staat in directe relatie met de stand van de biodiversiteit: van de hoeveelheid aan verschillende soorten planten en dieren. Op aarde zijn veel levensvormen afhankelijk van elkaar. Daarin speelt variatie een belangrijke rol. Ook de mens kan zonder andere organismen niet bestaan. Hoe meer verschillende soorten er zijn, hoe beter het gesteld is met de biodiversiteit.

Biodiversiteit in kaart

Rotterdam gaat de stand van zaken en de kansen voor biodiversiteit in kaart brengen. Er is nog onvoldoende beeld van de stand van de biodiversiteit in de stad en tot nu toe werd er onvoldoende gemonitord. Het is belangrijk voor de biodiversiteit in de stad om aansluiting te vinden bij de grote opgaven in de stad zoals de bouwopgave, klimaatverandering en de energietransitie. Denk aan het zorgen voor meerdere soorten planten in bermen en rondom bomen. Maar ook aan groene daken, groene gevels, tuinen op tussenverdiepingen en sportvelden op parkeergarages.

De ‘10 van 010’

In het komende jaar benoemt de gemeente de ‘10 van 010’. Tien planten en dieren die symbool staan voor de Rotterdamse biodiversiteit. Aan Rotterdammers wordt gevraagd mee te monitoren om zo het leefgebied van deze dieren en planten beter in kaart te brengen. Daarnaast haakt de ’10 van 010’ aan bij de zeven grote stadsprojecten en bij andere gemeentelijke programma’s, zoals het actieplan 'Rotterdam gaat voor groen', het Rotterdams WeerWoord en het Multifunctionele Dakenprogramma.

Integrale aanpak

‘We zijn al goed op weg maar kunnen nog niet achteroverleunen’, licht wethouder Bert Wijbenga toe. ‘Het verbeteren van biodiversiteit kan alleen met een integrale aanpak van bodem, water, groen, licht en toename van groen in privé en openbaar gebied. In samenwerking met verschillende partijen in de stad, zoals de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur, Rijkswaterstaat, Bureau Stadsnatuur, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en vertegenwoordigers van bewonersgroepen en anderen is de 'uitvoeringsagenda biodiversiteit' tot stand gekomen. Met deze agenda maken we voor het eerst op dit onderwerp een integrale aanpak. Rotterdam groeit, ook waar het gaat om vergroening en klimaatbestendigheid en biodiversiteit.’

Meer informatie

Klik op bovenstaand pdf-bestand voor de samenvatting. Voor het opvragen van het hele document kunt u een mail sturen naar em.vanvugt@rotterdam.nl.