Bijeenkomst wijkdemocratie
Gepubliceerd op: 25-02-2021
Geprint op: 15-04-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/bijeenkomst-wijkdemocrati/
Ga naar de hoofdinhoud

Bij de online slotbijeenkomst De wijk aan Zet! praten onder andere burgemeester Aboutaleb en Roos Vermeij, de nieuwe wethouder Wijken, verder over hoe Rotterdammers meer inspraak kunnen krijgen over hun wijk.

Rotterdammers maken zelf de wijk. Ze weten precies wat er speelt en wat er moet gebeuren. Logisch dat meedoen, meedenken en meebeslissen daarbij hoort. Maar hoe zorgen we er samen voor dat dit ook gebeurt? Hoe geven we meer ruimte aan de wijkdemocratie? Kortom: hoe krijgen we de wijk aan zet?

Deze vraag stond een maand lang centraal tijdens stadsgesprekken over de toekomst van de wijkdemocratie. Met de uitkomsten wil het college een andere vorm van wijkdemocratie verder uitbouwen en verrijken.

Slotbijeenkomst 5 maart

Op 5 maart kijken we in debatcentrum Arminius met elkaar terug én vooruit. Dit doen we tijdens een afwisselende slotbijeenkomst met tafelgasten. In de slotbijeenkomst staat de opbrengst uit de serie stadsgesprekken centraal. Wat zijn de rode draden? Wat is goed? Wat kan beter? En wat moet er echt veranderen om meer Rotterdammers invloed te geven op wat voor hun wijk belangrijk is?

Te gast zijn onder andere burgemeester Aboutaleb, wethouder Van Gils, de nieuwe wethouder Wijken Roos Vermeij, Mayra dos Reis van de Rotterdamse Jongerenraad (Young010) en hoogleraar Bestuurskunde Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit).

En we praten verder met Rotterdammers die in de eigen wijk al heel actief zijn. Hoe kijken zij aan tegen de voorstellen van het college en de opbrengst uit de stadsgesprekken? Wat denken zij dat er moet gebeuren om wijkbewoners meer te betrekken bij wat belangrijk is voor hun wijk?

Kijk live mee

U kunt de slotbijeenkomst live volgen, op 5 maart van 16.00 -17.30 uur: YouTube. Of, als dat beter uitkomt, op een later moment nog terugkijken via dezelfde link.

Programma Slotbijeenkomst

  • Participatie: Burgemeester Ahmed Aboutaleb en Mayra dos Reis (Young010) over participatie en aandacht voor de wijken en de (jongere) Rotterdammers.
  • Reflectie op de bouwstenen: Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit), Mustapha Eaisaouiyen (Vers Beton), enkele actieve bewoners en raadsleden Jimmy Smet (Groen Links) en Christine Eskes (CDA) bespreken de opbrengsten uit de stadsgesprekken over de vier bouwstenen.
  • Hoe gaan we het fixen: Met enkele bewoners en wethouder Arjan van Gils gaan we het gesprek aan over de rol van de ambtelijke organisatie in het organiseren van meer geld en inspraak naar de wijken.
  • Gedicht van onze stadsdichter Anne Vegter.
  • Tijd om te oogsten: Wat is de oogst van de afgelopen maand? En hoe gaan we nu verder? Het laatste woord is aan wethouder Roos Vermeij.

Praat mee met het laatste stadsgesprek op 3 maart

U kunt meepraten op 3 maart. Stuur een mail naar wijkaanzetdv@rotterdam.nl. U ontvangt een link voor een online bijeenkomst via ZOOM. Meer informatie over de onderwerpen vindt u op de pagina De Wijk aan zet.

Meer informatie

Bewoner Marvin Biljoen is voorzitter van de wijkraad Agniesebuurt. Hij vertelt in een interview over zijn ervaringen in de wijkraad.