12.000 bezwaarschriften in 2018
Gepubliceerd op: 08-05-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/bezwaarschriften-2018/
Spring naar het artikel
Foto: Guido Pijper

De gemeente kreeg in 2018 rond de 12.000 bezwaarschriften van bewoners en bedrijven. Van die bezwaren vond de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) er ongeveer tien procent terecht. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2018.

De ABC kent zes zogenaamde Kamers waar verschillende soorten bezwaarschriften binnenkomen. In 2018 kwamen volgens het jaarverslag de meeste bezwaarschriften binnen bij Kamer IV (bestuursrecht algemeen, subsidies, Wmo en de Jeugdwet) en Kamer VI (Participatiewet).

Kamer IV

Bij Kamer IV kwamen 3.798 bezwaarschriften binnen. Hiervan werden er 3.518 door de ABC afgehandeld. 35,4 procent werd ongegrond verklaard. Bij 23,3 procent was een tegemoetkoming. 21,1 procent van de bezwaarschriften werd ingetrokken.

Onder Kamer IV vallen onder meer bezwaarschriften over parkeervergunningen, huishoudelijke afvalstoffen, markt- en standplaatsen, wet bescherming persoonsgegevens, subsidies, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Afval en parkeervergunningen

Het gros van het aantal bezwaarschriften in Kamer IV ging over spoedeisende bestuursdwang huishoudelijk afval (1.179) en geweigerde parkeervergunningen (985). Bij beide gevallen was er na de zomer een forse stijging. Volgens de ABC handhaaft de gemeente structureel meer op het aanbieden van huishoudelijk afval, wat leidt tot meer bezwaarschriften.

De toename van parkeerzaken heeft volgens de commissie voor een deel te maken met onvolledigheid in het systeem voor de afgifte of weigering van parkeervergunningen. Onderzoeken naar dit systeem moeten er voor zorgen dat het aantal bezwaren hierover in 2019 vermindert.

Basisregistratie personen

Wat verder opviel was dat het aantal bezwaren tegen besluiten op grond van de Wet Basisregistratie personen (BRP) hoog bleef (298). Er werden in 2018 veel inwoners uitgeschreven, vaak na een melding van een bewoner.

Ook legde de gemeente vaak een bestuurlijke boete op aan burgers die bepaalde documenten niet of te laat hadden overlegd.

Kamer VI

Bij Kamer VI werden in 2018 6.751 beslissingen genomen op bezwaren die te maken hebben met de Participatiewet. Hiervan is 90 procent ambtelijk afgedaan. In 10 procent adviseerde de ABC. Hiervan waren er maar liefst 1.409 gericht tegen fraudebesluiten. 1.046 gingen over de bijzondere bijstand.

Wat is de Algemene Bezwaarschriftencommissie?

Stel: een idee voor een straatbarbecue slaat aan en groeit uit tot een plan voor een heus buurtfeest, met band en biertap. En stel: de gemeente weigert de vergunning. Als bewoners bezwaar maken tegen deze weigering, is de kans groot dat de ABC zich over de kwestie buigt. Niet alle bezwaarschriften komen op de commissietafel. Een groot deel wordt ambtelijk behandeld; de Algemene Bezwaarschriftencommissie buigt zich vooral over de zwaardere zaken.