Ook (ver)bouwen kan broeden vogels verstoren
Gepubliceerd op: 20-05-2020
Geprint op: 28-05-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/beschermde-vogels/
Spring naar het artikel

Het broedseizoen is in volle gang. Stadsecologen waarschuwen dat broedende vogels niet alleen worden verstoord bij snoeiwerkzaamheden. Ook (ver)bouwen en slopen, zoals werkzaamheden aan gevels, betimmering en daken kunnen vogels verstoren.

Vogels die af en aan vliegen en hun mooiste gezang laten horen. Of een specht roffelend op de schors van een oude boom, op zoek naar de perfecte plek voor een holletje. Rotterdam heeft veel groen waar vogels zich heel goed thuis voelen. 'Echter is natuur niet uitsluitend aan groen gebonden, veel diersoorten vinden een thuis in gebouwen (of zijn hier zelfs afhankelijk van), zoals de huismus en gierzwaluw', zegt stadsecoloog Olaf van Velthuijsen.

Broedseizoen

Globaal houden de stadsecologen maart tot ongeveer half juli aan als broedseizoen. Dat kan ieder jaar verschillen, want dit is mede afhankelijk van de temperaturen en de soort. Het echte hoogtepunt van het broedseizoen moet nog komen, weet de stadsecoloog. ‘Aankomende weken gaat de temperatuur richting meer zomerse waarden en zijn ook de nachten minder koud. Hoewel meteorologen nog steeds een enkele keer nachtvorst niet uitsluiten, is de natuur al een tijdje ontwaakt en komt de piek van het broedseizoen rap dichterbij.’

Beschermd

Gelijktijdig ziet Van Velthuijsen ontwikkelingen die hem zorgen baren. ‘Verspreid over de stad zien we en krijgen we signalen over werkzaamheden die broedende vogels kunnen verstoren. Zeker in een grote stad als Rotterdam is de stadsnatuur steeds meer verweven geraakt met menselijke activiteit, waarbij 'medebewoning' noodzakelijk kan zijn voor het voortbestaan van diverse soorten.'

In Nederland is wettelijk vastgelegd dat inheemse vogelsoorten niet opzettelijk mogen worden verstoord tijdens het broeden. ‘Diverse roofvogels zijn het hele jaar beschermd. Daarnaast kunnen in de stad broedende vogels aanwezig zijn zoals de huismus en de gierzwaluw. Zij broeden in gebouwen en zijn ook het hele jaar beschermd’, vertelt Van Velthuijsen.

Help de vogels

Iedereen kan broedende vogels helpen, zegt de stadsecoloog. ‘Haal wat tegels uit je tuin en maak meer ruimte voor planten en struiken of misschien een boom. Ook leuk: hang een nestkastje op, zeker voor kleinere vogels. Die maken daar dankbaar gebruik van.’ Bij (ver)bouwen en slopen dien je er van tevoren zeker van te zijn dat er met het uitvoeren van werkzaamheden geen beschermde soorten verstoord worden. Dat is bij een verbouwing waarvoor een omgevingsvergunning nodig is zelfs een standaard voorwaarde.

Onderstaande richtlijnen dienen in ieder geval te worden aangehouden:

  • Plan kap/snoei/(ver)bouw en sloop zoveel mogelijk buiten de broedperiode, dus voor half maart of na half juli;
  • Als dit niet mogelijk is, dient altijd kort van te voren een controle te worden uitgevoerd om eventuele broedgevallen op de werklocatie uit te sluiten;
  • Is er toch een broedgeval aanwezig? Stel dan de werkzaamheden uit tot na de broedperiode.

Meer informatie

De stadsecologen van de Gemeente Rotterdam zijn bereikbaar via stadsecologen@rotterdam.nl. Meer informatie over verbouwplannen en de bescherming van vogels lees je op de website van Vogelbescherming Nederland.

\