Adviesraad voor meer gelijkheid in Rotterdam
Gepubliceerd op: 13-06-2022
Geprint op: 27-06-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/ari/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft sinds 8 maart een onafhankelijke Adviesraad Antiracisme en Inclusie (ARI). De ARI adviseert het college gevraagd en ongevraagd over beleid tegen racisme, discriminatie en uitsluiting en vóór diversiteit en inclusie.

Met de acties uit het programma 'Relax, dit is Rotterdam' waren al stappen gezet. Maar na de Black Lives Matter-demonstratie in de zomer van 2020 vond Rotterdam dat er meer moest gebeuren tégen uitsluiting en vóór inclusiviteit. Toen is het plan Rotterdam tegen racisme gemaakt. Onderdeel daarvan is het instellen van een onafhankelijke adviesraad. Stadsmarinier racisme en discriminatie, Marcel Dela Haije, heeft met het team Integratie & Samenleven de eerste leden geselecteerd. Die leden hebben de raad verder samengesteld.

Dertien leden

De adviesraad bestaat uit dertien vrijwilligers, die naast hun gewone baan veel tijd besteden aan de ARI. Zakaria Chiadmi, vice voorzitter van de ARI: ‘We zijn een diverse groep betrokken Rotterdammers. Dertien totaal verschillende mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden, ook vluchtelingen, man, vrouw, non-binair en queer. Alice Fortes, voorzitter van de ARI vult aan: 'Eén lid is bijvoorbeeld queer. Voor haar is veiligheid voor de LHBTIQA+ gemeenschap belangrijk. Zij benoemt dingen waar een ander geen idee van heeft. We leven in een stad met veel diversiteit en de nodige uitdagingen. Soms ziet de gemeente problemen niet of passen de gekozen oplossingen niet. Wij zijn er om die blinde vlek te benoemen en daarover te adviseren.'

Thema’s

Fortes: 'We richten ons dit jaar op drie thema’s: woningmarkt, onderwijs en armoede. We onderzoeken op welke manier racisme en/of discriminatie een rol speelt bij zo’n thema. Bijvoorbeeld dat je met een buitenlands klinkende achternaam moeilijk een woning kunt krijgen. Daar proberen we een oplossing voor te vinden en het college te adviseren.'

Excuses koloniale en slavernijverleden

De adviesraad 'in oprichting' is in 2021 een aantal keren bij elkaar gekomen. Het eerste advies ging over excuses voor het Rotterdamse slavernijverleden. Chiadmi: 'Het gaat bij ons niet om de meeste stemmen gelden, maar door de verschillende standpunten en invalshoeken te bespreken komen we tot een gezamenlijk advies. Burgemeester Aboutaleb nam dit advies over en bood op vrijdag 10 december, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, excuses aan namens het college van burgemeester en wethouders.'

Meer informatie

De ARI is voor iedereen bereikbaar voor vragen, klachten of opmerkingen. Ga naar ari010.nl.