Rotterdam vraagt kabinet om maatregelen studentenhuisvesting
Gepubliceerd op: 19-10-2022
Geprint op: 23-11-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/actieplan-studentenhuizen/
Ga naar de hoofdinhoud

Het tekort aan studentenwoningen is in Rotterdam en andere studentensteden nog steeds hoog. Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht vragen het kabinet om extra maatregelen en geld om het tekort op te lossen.

De zes steden willen dat er extra maatregelen worden toegevoegd aan het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 dat het kabinet in september presenteerde. Rotterdam en de andere studentensteden ondersteunen het landelijke actieplan, maar vinden dat er meer nodig is om de huisvesting voor studenten te verbeteren.

Lokaal plan voor studentenhuisvesting

Rotterdam neemt zelf al een aantal maatregelen tegen het woningtekort. In nieuwbouwplannen staat bijvoorbeeld dat er studentenwoningen worden gebouwd. Ook verruimt de gemeente de regels voor kamerverhuur. Binnenkort komt de gemeente met een lokaal uitvoeringsplan studentenhuisvesting. Hierin worden nieuwe maatregelen verder uitgewerkt. Maar er is meer nodig. ‘Als tweede studentenstad van Nederland doen we al veel om het tekort aan studentenwoningen in onze stad op te lossen. We maken afspraken met ontwikkelaars over het realiseren van betaalbare woonruimte voor studenten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Brainpark, waar de komende jaren veel studentenwoningen worden gebouwd. Ook in projecten voor flexwonen is een deel van de woningen voor studenten bestemd. Maar we kunnen het niet alleen. We hebben ook hulp nodig van het Rijk’, aldus wethouder Chantal Zeegers (Bouwen en Wonen).

'Als tweede studentenstad van Nederland doen we al veel om het tekort aan studentenwoningen in onze stad op te lossen. Maar we hebben ook hulp nodig van het Rijk.'

Chantal Zeegers - wethouder Bouwen en Wonen

Aanpassing van de huurtoeslagregels

Rotterdam en de andere studentensteden willen dat het aantal nieuwe studenten beter wordt afgestemd op het aantal beschikbare studentenhuizen. Daarnaast vragen de steden het Rijk om regelingen en financiële middelen die bijdragen aan de bouw, betaalbaarheid en kwaliteit van studentenhuisvesting. Zo vragen de studentensteden een aanpassing van de huurtoeslagregels en een instrument om hoge servicekosten aan te kunnen pakken.

Beter afstemming instroom studenten en beschikbare woonruimte

In de studentensteden komen steeds meer (internationale) studenten. Op dit moment zijn er te weinig huizen voor hen. Ook lukt het niet om snel nieuwe woningen te bouwen zodat we wel genoeg huizen hebben. Dit komt onder meer door de ontwikkel- en bouwtijd, de stijgende bouwkosten en het tekort aan materiaal en personeel. Daarom is er een betere afstemming nodig tussen de instroom van studenten en het beschikbare woningaanbod. De onderwijsinstellingen hebben op dit moment onvoldoende instrumenten om internationale studenten te kunnen weigeren. Hier zouden meer mogelijkheden voor moeten komen.

2.500 tot 4.000 studentenwoningen erbij in Rotterdam

De Stichting Studentenhuisvesting Rotterdam (SSH) en de Stichting Stadswonen in Rotterdam bieden samen ongeveer 7500 studentenwoningen aan. Rotterdam wil in de periode tot 2028/2029 2.500 tot 4.000 extra studentenwoningen realiseren; minimaal 400 per jaar. Rotterdam wil ook misstanden op de studentenwoningmarkt aanpakken. Zoals discriminatie op de woningmarkt, te hoge huren en achterstallig onderhoud en de (brand)onveiligheid in studentenwoningen.