Nieuwe aanpak verkeersveiligheid
Gepubliceerd op: 06-11-2019
Geprint op: 13-11-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/aanpak-verkeersveiligheid/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

Rotterdam groeit, er zijn steeds meer toeristen en het is druk op straat. Daarom werken we hard aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De komende jaren neemt het stadsbestuur allerlei concrete maatregelen.

Dat is te lezen in het nieuwe verkeersveiligheidsplan 2019 – 2023 ‘Rotterdam Veilig Vooruit’. Hieronder de hoofdlijnen.

Veilig voelen in het verkeer

In de stad zijn steeds meer nieuwe vormen van vervoer, zoals elektrische scooters en elektrische (deel)fietsen. Om ervoor te zorgen dat de stad ook in de toekomst bereikbaar is, stimuleren we dat Rotterdammers en bezoekers vooral gaan fietsen en lopen. Dat is bovendien gezond en goed voor een schone lucht. Het is daarbij belangrijk dat je je als fietser en voetganger veilig voelt in het verkeer.

Veilige oversteekplaatsen

Dit voorjaar hebben we Rotterdammers gevraagd waar zij zich onveilig voelen in het verkeer. Bewoners hebben bijna 4.000 plekken in de stad aangegeven. Het zijn vooral fietsers en voetgangers die zich onveilig voelen. Daarom nemen we maatregelen als het verbreden van fietspaden en het veiliger maken van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Ook gaan we met slimme verkeerslichten de doorstroming verbeteren en experimenteren uitvoeren waarmee we het gedrag van fietsers te beïnvloeden.

Aandacht voor jongeren en ouderen

Kinderen, jongeren en ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom starten we met experimenten met autovrije schoolomgevingen en willen we dat de komende jaren alle leerlingen uit groep 7 een fietsexamen afleggen. Voor ouderen verbeteren we looproutes, organiseren we opfriscursussen voor de scootmobiel en sluiten we aan bij ‘Veilig doortrappen’, een landelijk initiatief om ouderen zo lang mogelijk te laten fietsen.

‘Met het hele pakket aan maatregelen in dit verkeersveiligheidsplan blijft de stad bereikbaar, worden fietsen en lopen aantrekkelijker én maken we het verkeer veiliger.’

Judith Bokhove - wethouder

Verkeersveiligheid voorspellen

Nieuw is de inzet van slimme technologie waarmee we kunnen voorspellen op welke plekken het verkeer gevaarlijk kan worden. We onderzoeken waarom bepaalde wegen onveilig zijn en doen meer met informatie van hoe mensen de veiligheid in het verkeer ervaren. Zo hoeft er niet eerst een ongeval te gebeuren, voordat we ingrijpen.

Ingrijpen waar nodig

Hoe graag we het ook willen, we kunnen niet alles voorkomen. Daarom blijven we de komende jaren ook goed in kaart brengen op welke kruispunten of straten veel ongelukken gebeuren en wie daarbij betrokken zijn. En grijpen we in waar dat nodig is.

Het aantal geregistreerde verkeersgewonden in Rotterdam neemt gelukkig af. Toch zijn er jaarlijks meer dan duizend verkeersgewonden in de stad en waren er in 2018 11 verkeersdoden. Met het pakket maatregelen en acties uit het nieuwe verkeersveiligheidsplan maken we het verkeer veiliger, blijft Rotterdam bereikbaar én wordt fietsen en lopen aantrekkelijker.

Lees hier het nieuwe verkeersveiligheidsplan Rotterdam Veilig Vooruit 2019- 2023 (pdf).

Meer informatie

Verkeersveiligheid is een zaak van en voor de hele stad. Dus ook het verbeteren ervan. We beschermen kwetsbare weggebruikers zoals scholieren, senioren en fietsers, we pakken mensen die zich asociaal gedragen in het verkeer harder aan en we streven naar minder verkeersdoden en minder gewonden. Lees op de pagina Verkeersveiligheid hoe we dat doen.

Maakt u zich zorgen over een onveilige situatie in uw wijk of buurt? We vinden het belangrijk om dit soort signalen van u te ontvangen. Dat kunt u melden via klacht online of telefonisch via 14 010.