Woonoverlast blijft onder de aandacht!
Gepubliceerd op: 29-09-2020
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/aandacht-woonoverlast/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam gaat woonoverlast sterker aanpakken. De gemeente, politie, elf woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen.

Iedereen kan te maken krijgen met woonoverlast. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van de buren, pesterijen of vuil dat voor de deur rondzwerft. Dit kan grote impact hebben op mensen. Thuis moet je je fijn en veilig voelen. Zeker in deze coronatijd, waarbij mensen meer thuis zijn. Rotterdammers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente woonoverlast serieus neemt. En in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakt.

Convenant

Daarom heeft wethouder Samenleven Bert Wijbenga samen met woningcorporaties en politie het Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast ondertekend. Dit convenant is opgesteld samen met de 25 gemeenten van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van complexe woonoverlast. De samenwerkingspartners mogen relevante privacygegevens met elkaar delen. Hierdoor kan woonoverlast sneller de kop ingedrukt worden.

Woonbrigade

De gemeente roept ook een speciaal team van handhavers in het leven. Deze handhavers zijn experts woonoverlast en controleren en helpen bij middelgrote overlast. Ook komt er een team van vier woonregisseurs die in actie komen bij ingewikkeldere zaken. Zij krijgen meer bevoegdheden dan de handhavers en mogen ingrijpen en maatregelen nemen, zoals uithuiszetting.

Wethouder Wijbenga: 'De aanpak van woonoverlast is met dit convenant écht kracht bij gezet. Rotterdammers moeten zich thuis veilig en prettig kunnen voelen, zeker ook in deze tijd. Wij informeren Rotterdammers over de stappen die zij kunnen nemen om woonoverlast bespreekbaar te maken'.

Meer informatie

Ervaart u woonoverlast?  Kijk op rotterdam.nl/woonoverlast wat u kunt doen.