Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Nevenfuncties gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een gedragscode en het onderzoeksprotocol integriteit raadsleden vastgesteld.

Klik hieronder op de links om ze te kunnen lezen.

Nevenfunctieoverzicht

In het onderstaande overzicht staan de nevenfuncties en het geschenkenregister vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgerleden en de griffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.

Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met januari 2023. Als een nevenfunctie betrekking heeft op het raadslidmaatschap dan is dit aangegeven met 'q.q.' (qualitate qua). Als het raadslid salaris ontvangt voor de functie dan wordt dit aangegeven als bezoldigd.

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Naam Functies Bezoldigd Datum Melding
Aafjes- van Aalst, C. Forensische Informatiecoördinator bij Politie Eenheid Rotterdam Ja juni 2022
Abrahamse, M.S. Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken Ja maart 2022
  Trainer bij de Haya van Somerenstichting (VVD) Ja maart 2022
Akhatab, N. Voorzitter Centrale Studentenraad Zadkine Ja december 2022
Zweminstructeur Zwemschool Turbo Ja januari 2023
  Onderwijsassistent Zadkine Ja januari 2023
Becker, S.J.C. Makelaar en Taxateur bij Parc Makelaars Ja maart 2022
  Bestuurslid Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam Nee
Biljoen, M.H. Belastingadviseur Biljoen Advice Ja maart 2022
  Creative Director Hiplae Ja
  Algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap Schieland en de Krimperwaard Ja
  Bestuurslid Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Schieland en de Krimperwaard Ja
  Penningmeester vereniging Waterschapsbestuurders Nee
Bonte, S.M. Arbeidsbemiddelaar bij JDB Executive Search Ja september 2022
Bokhove, J. Geen    
Bruin, V.A. Projectsecretaris bij Gemeente Capelle a/d IJssel Ja maart 2022
Ceulemans, S. Beleidsmedewerker Tweede Kamer fractie JA21 Ja maart 2022
Coenradie, I. ArboNed senior salesmanager Ja maart 2022
  Pianojuf Ja
Coşkun, T.S.J. Lid Partijbestuur SP nee maart 2022
  Penningmeester bij stichting Frontaal Podium nee
  Algemeen bestuurslid bij stichting Timewindow/Transistor nee
  Algemeen bestuurslid bij stichting Lawine nee
Dommelen, D.J. van Voorzitter Bestuur Stichting Vakmanstad nee maart 2022
  Voorzitter Bestuur Stichting Ondernemersbelang Rotterdam nee
  Ambassadeur Stichting Benefit for Kids nee

 

Directeur-aandeelhouder van Mooiplaes BV (100% eigendom) Ja
Drunen, B van Calculatiespecialist bij Feenstra Ja maart 2022
Elbay, F. Partner, consultant in het sociaal domein bij KWSF Advies en Consultancy Ja juni 2022
  Partner, financieel adviseur in particuliere en zakelijke verzekeringen, consumptief krediet en hypothecaire leningen bij FBB10 - assurantiekantoor Ja
  Partner, Eerstelijnsverblijf bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet en wet langdurigzorg bij het Zusterhuis Ja
  Partner, beheersmaatschappij van de bovengenoemde organisaties bij Elbay beheer B.V. Ja
Elfilali, I.

Clustercoördinator leveringszekerheid en innovatie en Coördinator team international pharmaceutical policy bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Ja maart 2022
Engberts, G.J.

Interim consultant algemene bestuursdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ja maart 2022
Groningen, D.A. van Directeur/eigenaar Puur Company BV Ja maart 2022
  Directeur/eigenaar Dermacare Cosmetics Ja
  Voorzitter van de Stichting tot ondersteuning van de VVD Gemeenteraadsfractie Rotterdam nee
Haan, T. de Nederlandse Unesco Commissie Adviseur informatie Ja maart 2022
  Secretaris Historisch Genootschap Rotterdam Nee
  Voorzitter Raad van Toezicht OMI Rotterdam Nee
  Penningmeester Stichting Hommes Foundation Nee
Jong, M.S.S. de Geen    
Kind, T. Actiz, Beleidsadviseur arbeidsmarkt en opleiden Ja maart 2022
Kockelkoren, A. Student Universiteit Utrecht Beleid en Bestuur nee maart 2022
Lansink-Bastemeijer, P.J.P. Lead Business Informatie en IT bij KWF Kankerbestrijding Ja maart 2022
  Secretaris Stichting tot Ondersteuning van de VVD gemeenteraadsfractie Rotterdam Nee
Maassen, A.J.A. Stichting fractieassistentie D66 Tweede Kamer Ja maart 2022
Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. Eigenaar Advocatenkantoor Hoesein Ja maart 2022
Morkoç, M.Y. Werkstudent bij Loyens en Loeff Ja maart 2022
  Voorzitter raad van commissarissen bij NILS Netherlands Nee
  Lid raad van advies bij STUUR Nee
  Lid van raad van Toezicht van Rutgers Ja
  Student Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Nee
Moti, R.

Geen

  maart 2022
Nunnely, J.M. Commissielid CMMBO Ja maart 2022
  Voorzitter fonds Podiumkunsten Ja maart 2022
  Docent Adviseur Talenontwikkeling 2.0 bij Rotterdam Academy Ja maart 2022
  Voorzitter Ketentafel Cultuurmarketing bij platform ACCT Ja januari 2023
  Voorzitter van SU Connect Nee januari 2023
Oostdijk, A.R. Netwerk-System engineer DuraVermeer N.V. Ja maart 2022
  Vrijwilliger ICT zaken Stichting Veteranen Capelle a/d IJssel Nee
Peppel, S. van de SIKO groepsleerkracht op de SintBernardusschool Schiedam Ja maart 2022
Rehim Zadeh, E. Voorzitter Jongerenbeweging OPPOSITIE Nee juni 2022
  Beleidsmedewerker Fractie DENK in de Tweede Kamer Ja
Reitema, S. Accountmanager IT bij Infor Ja oktober 2022
  Buddy voor stichting Tina Jakoeb Nee

 

Ambassadeur Stem op een Vrouw Nee
  Bestuurslid Stichting fractieondersteuning PvdA Nee
Roskam, T. Analist bij Eneco Energie Ja juni 2022
  Voorzitter Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad bij Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Ja
Schaik, B. van Voorzitter CVAH standwerkers Ja maart 2022
  Voorzitter Stibesta Ja
Segers-Hoogendoorn, R.G.C. ZZP-er bij de gemeente Lansingerland Ja december 2022
  Raad van Toezicht INNOVO onderwijs Ja
  Bestuursfunctie Stichting Wereld op Zuid Nee
Soytekin, S. Communicatieadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ja juni 2022
  Bestuurslid bij een VVE Nee
Velden, R.T.J. van der Eigenaar Kunsthandel Ruud van der Velden Ja maart 2018
  Lid landelijk partijbestuur Partij voor de Dieren Nee
Verhoef, M. Penningmeester/vrijwilliger Stichting streekarchief eiland IJsselmonde Nee maart 2022
  Bestuurslid Vereniging Ex-schrijvers en CDA-personeel der Koninklijke Marine Nee
Verkoelen, P.J.H.D. Geen   maart 2022
Verweij, E.P.J. Advocaat bij Yur Advocaten en Consultants Ja juni 2022
Vlasblom, M.M. Geen   maart 2022
Vlieger, L.S. Geen   augustus 2022
Vonk, T.J. Beleidsadviseur Leger des Heils Ja maart 2022
  Lid klachtencommissie van ROS Nee
Waard, J.M.D. de Zelfstandig horeca ondernemer Ja maart 2022
Wifferen, I. van Basisscheidsrechter bij waterpolovereniging Z&PC Ja januari 2023
Yildirim, D. Docent aan de hogeschool Rotterdam Ja februari 2023

Naam: Broeders, I.C.M
Functie: Voorzitter Stichting Team Politiek Rotterdam Roparun
Bezoldigd: Nee
Datum melding: Mei 2022

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Naam Functies Bezoldigd Uren Datum Melding
B.C. Zandberg HHSK manager bedrijfsvoering Ja Fulltime mei 2022
E. Basoglu Fractiemedewerker SP Ja 37,5 uur per week mei 2022
G.G. van Dijk

Zelfstandige 'Gerben kijkt'. Opdrachten op vlak van
herbestemming, erfgoed en communicatie.

Ja 2 dagen per week mei 2022
Bestuurslid VKB, vereniging van kerkrentmeesters Nee 0,5 dagen per week mei 2022
Fractiemedewerker ChristenUnie Rotterdam Ja 2 dagen per week mei 2022
H. Valk Docent algemene techniek Horizon/Ihub onderwijs Ja 36 uur per week mei 2022
Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimperwaard - Algemeen bestuur
Ja 6 uur per maand mei 2022
J.G. Rozema Beleidsmedewerker Stichting Ondersteuning
Gemeenteraadsfractie Partij voor de dieren
Rotterdam
Ja 40 uur per week mei 2022

Freelance scriptiebegeleider internationale school
for housing and social development

Ja 150 uur per jaar mei 2022
K. Jonker Freelance journalist bij Dagblad 010/ blogger Nee Incidenteel mei 2022
N. van Scheijndel Proud to be senior BV Ja 5 uur per week mei 2022
I- IHTO BV Ja 40 uur per week mei 2022
Voorzitter VVE Nee 2 uur per week mei 2022
Humanistisch spreker bij trouwerijen en uitvaarten Nee 2 uur per week mei 2022
S. Mak Voorzitter DJA Rotterdam Nee 4 uur per week mei 2022

Voorzitter CDJA werkgroep Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Nee 1 uur per week mei 2022

Een overzicht van de nevenfuncties van burgermeester en wethouders leest u op de pagina Nevenfuncties college.

Geschenkenregister

Leden van de gemeenteraad registreren ontvangen geschenken met een geschatte waarde boven € 75 en maken deze openbaar.

Datum ontvangst Gelegenheid Schenker Ontvanger geschenk
7 september Afscheidslunch Beequip D.J. van Dommelen

Jas met logo Beequip
Dopper met logo Beequip
Potje honing met logo van Beequip
Twee flessen wijn