Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Mensenwerk

Eerlijke kansen voor iedereen. Rotterdam zet hier vol op in. We zetten de werkzoekende centraal en kijken beter dan voorheen naar de mens daarachter. We zijn vriendelijk en duidelijk.

We bieden dienstverlening op maat, die de Rotterdammer helpt stappen te zetten naar werk. Want werk is goed voor je eigenwaarde, zelfredzaamheid en gezondheid: het geeft zelfvertrouwen.

Aandacht voor talenten en motivatie

Werkzoekenden hebben bij de gemeente een vast contactpersoon. Samen gaan zij op zoek naar passend werk. De contactpersoon kijkt wat de werkzoekende wil en kan. Dat vergroot de kans op een goede, blijvende match tussen de werkzoekende en zijn toekomstige werkgever.

Aandacht voor belemmeringen

De vaste contactpersoon van de gemeente spreekt de werkzoekende vaker dan voorheen. Zo weet hij of zij goed wat er speelt in het leven van een werkzoekende. En weten we eerder of er belemmeringen zijn die de kansen op betaald werk in de weg staan. Bijvoorbeeld schulden of een taalachterstand. De gemeente kan de werkzoekende helpen die belemmeringen aan te pakken en op te lossen.

Inkomenszekerheid als basis

Een stabiel inkomen betekent meer zekerheid en minder stress. Voor veel werkzoekenden zijn dit een belangrijke voorwaarden om stappen naar werk te kunnen zetten. Daarom gaat de gemeente Rotterdammers met urgente financiële problemen sneller helpen. Ook helpen we werkzoekenden op de publiekslocaties van Werk en inkomen persoonlijk met het goed en volledig aanvragen van een bijstandsuitkering. Hierdoor voorkomen we dat er achteraf nog stukken ontbreken en kunnen we de uitkeringsaanvraag sneller behandelen.

Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar makkelijk

De gemeente heeft het online platform HalloWerk. Link opent een externe pagina ingericht waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Werkzoekenden kunnen op HalloWerk zichzelf en hun kwaliteiten presenteren aan werkgevers. Werkgevers kunnen op HalloWerk vacatures plaatsen en nieuw personeel vinden. Honderden werkzoekenden hebben inmiddels een baan gevonden via HalloWerk.

Van bijstand naar werk

Heeft de werkzoekende betaald werk gevonden, dan verandert er veel. Bijvoorbeeld in het dagritme, de opvang van de kinderen en de financiën. Daarbij krijgt de werkzoekende begeleiding van een jobcoach van de gemeente, als dat nodig is. Die beantwoordt vragen en helpt de voormalig werkzoekende op weg. Ook de werkgever kan met vragen bij de jobcoach terecht. Zo zorgen we dat de overgang van bijstand naar werk voor beide partijen soepel verloopt.

Samen met werkgevers en onderwijs

Werkzoekenden aan passend werk helpen; dat kan de gemeente niet alleen. Daarom werken we nauw samen met werkgevers en onderwijsinstellingen. Met hen hebben we bijvoorbeeld Leerwerkakkoorden voor de zorg, haven, bouw, facilitaire dienstverlening en de energietransitie afgesloten. Deze akkoorden verkleinen de kloof tussen werk en werkzoekenden. Zo zorgt Rotterdam voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt en profiteren werkzoekenden van de economische groei.

Samen voor Zuid

Sinds 2011 werken Rijk, gemeente en veel partners uit de stad de komende 20 jaar samen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit programma beoogt een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid. Meer dan in de rest van de stad zijn inwoners hier afhankelijk van een bijstandsuitkering. Daarom wordt deze collegeperiode geïnvesteerd in extra en intensievere begeleiding voor deze werkzoekenden. We noemen dit Samen voor Zuid.

Meer weten?

In het beleidskader ‘Mensenwerk, meer mensen duurzaam aan de slag’ staat hoe de gemeente werkzoekenden begeleidt naar werk.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.