Gesprek samen leven
Gepubliceerd op: 25-10-2022
Geprint op: 30-11-2022
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/gesprek-samenleven/
Ga naar de hoofdinhoud

We willen allemaal in Rotterdam de vrijheid voelen om onszelf te zijn. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? En wat kan de gemeente doen? De komende tijd zijn er stadsgesprekken over dit onderwerp.

Met uw ideeën gaat de gemeente de komende vier jaar aan de slag.

Wethouder Faouzi Achbar nodigt u uit om mee te praten, bekijk het filmpje:

Stadsgesprekken

De stadsgesprekken zijn tussen november 2022 en januari 2023. Rotterdammers, professionals, ambtenaren en (wijk)raadsleden doen eraan mee. Per gesprek zijn er ongeveer 20 deelnemers. Een gespreksleider zorgt dat iedereen gehoord wordt. Elk gesprek gaat over een onderwerp in de samenleving. U kunt zelf kiezen waar u over wilt praten. Hieronder leest u meer over de onderwerpen.

Hoe zorgen we ervoor …

 1. Dat de gemeente een meer inclusieve organisatie wordt?
  De gemeente wil een inclusieve samenleving en moet het goede voorbeeld geven. Maar hoe divers en inclusief zijn de medewerkers van de gemeente? En maakt de gemeente inclusief beleid? Wat is daarvoor nodig?
 2. Dat iedereen gelijke kansen krijgt bij een sollicitatie, op het werk en in het onderwijs?
  De meeste meldingen van discriminatie gaan over de arbeidsmarkt. Mensen solliciteren en worden afgewezen om bijvoorbeeld hun huidskleur, overtuiging, seksualiteit, leeftijd of beperking. Niet iedereen is welkom in elke werkcultuur. Wat is er nodig om gelijke kansen te krijgen op de arbeidsmarkt?
 3. Dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een huurhuis?
  Particuliere verhuurders en makelaars zijn vrij om te kiezen aan wie ze verhuren. Maar ze mogen iemand niet afwijzen op basis van bijvoorbeeld huidskleur, overtuiging, leeftijd of beperking. Toch gebeurt dat, ook in Rotterdam. Hoe zorgen we dat iedereen een eerlijke kans maakt op een huurhuis?
 4. Dat LHBTIQA+ 'ers veilig zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen?
  LHBTIQA+’ers krijgen nog steeds te maken met afkeuring en onveiligheid op straat, op school, op het werk en in de familie. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat LHBTIQA+ echt geaccepteerd en gerespecteerd wordt?
 5. Dat er gelijkwaardigheid is van m/v/x en rolpatronen?
  Traditionele rolpatronen zorgen soms voor een ongelijke verhouding binnen relaties. Dit kan leiden tot een ongelijke verdeling van zorg- en werktaken en zelfs tot agressie en geweld. Hoe doorbreken we deze rolpatronen?
 6. Dat er echte gelijkwaardigheid is voor zwarte Rotterdammers?
  Black Lives Matter bleek nodig om te laten zien hoeveel anti-zwart racisme er nog in de samenleving is. Maar het signaal is zeker niet nieuw en de ongelijke behandeling gaat ver terug, tot voor het koloniale verleden. Wat is er nodig om tot echte gelijkwaardigheid te komen?
 7. Dat er echte gelijkwaardigheid is voor Aziatische Rotterdammers?
  Anti-Aziatisch racisme is sinds het uitbreken van corona weer opgelaaid. Nederland kent een lange geschiedenis van ongelijke behandeling van Aziatische Nederlanders. Wat is er nodig om dit te doorbreken?
 8. Dat Rotterdammers veilig en vrij hun geloof kunnen uiten?
  Moslimdiscriminatie en antisemitisme zijn hardnekkig, ook in Rotterdam. Hoe zorgen we ervoor dat we meer begrip en respect krijgen voor elkaars geloofsovertuiging?
 9. Dat iemand met een beperking zich welkom voelt in de stad en bij de gemeente?
  Toegankelijkheid voor mensen met een zichtbare of niet zichtbare beperking is een groot aandachtspunt. Er zijn bijvoorbeeld nog te veel gebouwen en plekken waar niet iedereen kan komen. En informatie is niet voor iedereen te begrijpen. Hoe veranderen we dit?
 10. Dat iemand veilig en vrij een mening kan geven? (woke en anti-woke)
  De strijd tegen sociaal onrecht gaat er soms fel aan toe. Dat heeft verschillende redenen, maar leidt er ook toe dat mensen bang worden voor de discussie en zich niet meer uitspreken. Hoe kunnen we in gesprek blijven, ook al verschillen we van mening?
 11. Dat vluchtelingen op de beste manier worden opgevangen in de gemeente?
  Nederland heeft een opvangcrisis. Gemeenten proberen elk op hun eigen manier de opvang van vluchtelingen zo goed mogelijk te regelen. Wat is de beste manier om dit te doen, voor zowel de vluchtelingen als de omwonenden?
 12. Dat nieuwe Rotterdammers zich thuis voelen in Rotterdam?
  Komt iemand in Rotterdam wonen, dan is er soms een lange weg te gaan om je echt thuis te voelen. Om werk of een opleiding te vinden en sociale contacten te leggen. Wat kunnen we doen om dit makkelijker te maken? En deze nieuwkomers te ondersteunen?

Aanmelden voor de gesprekken

De gemeente organiseert de stadsgesprekken met partners. Ikbenwij & Confro en Open Embassy. U kunt zich aanmelden op hun websites.

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Heeft u andere vragen of mist u een onderwerp? Wilt u graag meepraten maar twijfelt u? Of is er een situatie die het moeilijk maakt om mee te doen? Laat het weten! We vinden vast samen een oplossing. Neem contact op met Annelies Kamsteeg via e-mail samenlevenMO@rotterdam.nl of telefoon 06 108 830 78 (tijdens kantooruren).

Wat gebeurt er na de gesprekken?

Met uw input en ideeën bepaalt de gemeente de acties voor de komende jaren.

Hoe gaat dat?

 • U krijgt na het gesprek een samenvatting. Uw naam wordt hierin niet genoemd. U kunt controleren of de ideeën en input goed zijn opgeschreven.
 • U krijgt het plan in maart 2023 te zien. U ziet dan welke ideeën worden uitgevoerd en welke niet. Wij leggen uit waarom en u kunt hier vragen over stellen.
 • Het stadsbestuur (college van Burgemeester en Wethouders) besluit daarna over het plan. Wanneer het plan wordt besproken in de gemeenteraad, kunt u meeluisteren of inspreken.
 • Als de gemeenteraad het eens is met het plan, voert de gemeente het plan de komende 4 jaar uit. De gemeente blijft deze periode graag met u in gesprek. U kunt dan aangeven wat er goed gaat, en wat er beter of anders kan.

Meer informatie

Heeft u vragen over de stadsgesprekken of heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem contact op met Annelies Kamsteeg via e-mail samenlevenMO@rotterdam.nl of telefoon 06 108 830 78 (tijdens kantooruren).