Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Markt Katendrecht

Rotterdam is een markt rijker. De Kaapse Markt, een kleinschalige vrijdagsmarkt op het Deliplein midden in de bruisende wijk Katendrecht.

De Kaapse Markt is een vrijdagmarkt van 10. 00 tot 19.00 uur op het gezellige Deliplein. dat is zonder op- en afbouwtijd. Het Deliplein staat bekend om de drie C’s: culinair, creatief en cultureel.

Proef

Met een proef van één jaar wil de gemeente samen met bewoners, marktkooplieden en omliggende ondernemers ervaren hoe een markt op Katendrecht kan werken voor de wijk en de markt. Een markt met milieubewuste, sociale en voornamelijk regionale ondernemers. En een markt zonder afval en met meer aandacht voor gezelligheid in de vorm van bijvoorbeeld zitplaatsen en muziek. Uit onderzoek bleek de wens voor een markt met voornamelijk eten, aangevuld met bloemen en planten.

Nieuwe manier van werken

De Kaapse Markt is een haalbaarheidsstudie en een pilotmarkt. Dit betekent dat de gemeente een nieuwe manier van werken wil testen. Gedurende en na de markt wordt er in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit inwoners en ondernemers uit de wijk, gekeken naar wat werkt en wat niet.

Voor de Kaapse Markt vervallen de bestaande regels over branchering, wachtlijsten en anciënniteit die op de reguliere markt gebruikt worden. Ook de selectie van de marktkooplieden ging op een andere manier. Marktondernemers solliciteerden naar een plaats. Geïnteresseerde kooplieden kunnen ook nu nog in aanmerking komen voor een plaats.

Het marktterrein moet worden achtergelaten zoals aangetroffen voor aanvang van de markt. Marktkooplieden moeten dus al hun afval zelf meenemen en het terrein schoon achterlaten.

Pilot markt Katendrecht: de Kaapse Markt - Afwijkingen van het Marktreglement Rotterdam 2008

Eind 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de visie 'De markt als vliegwiel in de wijk' vastgesteld. In de visie zijn pilots opgenomen aan de hand waarvan de visie wordt uitgewerkt en uitgetest, één van die pilots is een nieuwe markt op Katendrecht.

Voor de pilot wordt afgeweken van de volgende artikelen van het Marktreglement Rotterdam 2008.

  • Artikel 4 'Tijdstip innemen staanplaats/ aan- en afvoer goederen' wordt aangepast voor de Kaapse Markt. In plaats van drie uur voor het begin van de markt te starten met de inrichting van de kraam wordt er voor de rust van de omwonenden twee uur voor aanvang gestart. De Kaapse Markt start om 10:00 uur.
  • Artikel 7 'Inrichting van de markt' wordt flexibel toegepast. De regels over inrichting van de markt en de invulling, materialen en afmetingen van de staanplaatsen worden in samenspraak tussen de marktkooplieden en de afdeling Markten vastgesteld. Zo komt er op de markt ruimte voor aanvullende ondersteunende faciliteiten voor een gezellige markt.
  • Artikel 10 'Inschrijvingen op de anciënniteit- en wachtlijst' en artikel 11 'Toewijzing vaste plaats' worden niet toegepast. Gedurende de pilot wordt er geëxperimenteerd met het anders toewijzen van de vaste plaatsen voor nieuwe marktondernemers. Regels over wachtlijsten vervallen. De plaatsen voor nieuwe ondernemers worden gedurende de pilot toegewezen met een sollicitatieprocedure, waarbij een voor de pilot in het leven geroepen klankbordgroep een advies mag uitbrengen. Het college wijst aan de hand van de selectieprocedure de plaatsen toe.
  • Artikel 15 'Toewijzing standwerkersplaats' wordt flexibel toegepast.
  • Het is verplicht om actief te standwerken, doet de standwerker dit niet dan wordt hij gedurende de pilot uitgesloten van meeloten voor een standwerkersplaats op deze markt.
  • Artikel 16 'Persoonlijk innemen staanplaats; bijstand' wordt niet toegepast voor de Kaapse Markt. De staanplaats kan ook worden ingenomen door een persoon aangewezen door de vergunninghouder. Het gaat er immers om een goedgevuld marktterrein te hebben.
  • Artikel 19 'Ontheffing en vervanging' wordt aangepast voor de Kaapse Markt. Wanneer de staanplaats van een vergunninghouder meer dan 3 marktdagen op rij niet wordt ingenomen, door de vergunninghouder of een medewerker, dan kan de vergunning worden ingetrokken.

Een vertegenwoordiging van de inwoners van Katendrecht wenst een foodmarkt, aangevuld met bloemen en planten. Een markt met lokale en biologische producten, voor ieders portemonnee en achtergrond. Een markt die de diversiteit van Katendrecht weerspiegelt.

De gemeente denkt daarom aan de volgende producten: AGF (aardappelen, groente, fruit), vlees, vis, zuivel, bakker, bloemen/planten, cultuurspecifieke producten en wellicht een kraam met friet of met andere lekkernijen.

Past u met uw waren niet binnen de genoemde producten, maar denkt u wel dat u goed zou passen op de markt, neem dan contact op met de afdeling Markten. We willen ons niet te veel vasthouden aan een vaste branchering en het risico lopen dat we passende ondernemers mislopen.

Om te zorgen voor een gevarieerd aanbod op de markt, geldt er een maximumaantal kramen per product.

Hoe komt u in aanmerking voor een plaats?

Wilt u plaats innemen op de Kaapse Markt? Mail dan uw gegevens naar infokaapsemarkt@rotterdam.nl, dan bellen wij u terug. Of bel direct naar 010 267 61 50.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Kaapse Markt? Neem dan contact op met de afdeling Markten via infokaapsemarkt@rotterdam.nl.