Welstandsadvies
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-09-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/welstandsadvies/
Spring naar het artikel

Het gemeentebestuur heeft welstandstoezicht ingesteld om de ruimtelijke kwaliteit van Rotterdam in stand te houden en te versterken.

Doe éérst de zelftoets voordat u de vergunning aanvraagt om te zien of de locatie valt onder welstandstoezicht. Als dit zo is, ziet u via de zelftoets welke normen bij deze aanvraag horen.

Een aanvraag voor een vergunning dient u online in bij het omgevingsloket via de knop 'vergunning aanvragen'.

Bij het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning wordt het bouwplan onder andere getoetst aan het welstandsbeleid.

Wilt u weten of uw (ver)bouwplannen passen in het welstandsbeleid, voordat u een aanvraag omgevingsvergunning doet?
Dien dan gratis een conceptaanvraag in. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie van welstand.

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsvergunning-vooroverleg

De welstandstoets is één van de toetsen die op een bouwplan worden uitgevoerd. Andere toetsen zijn bijvoorbeeld voor:

 • de constructie
 • brandveiligheid
 • het bestemmingsplan.

In de Bouwverordening staat hoe het welstandstoezicht is georganiseerd.
Het welstandsbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota Rotterdam.

De uitslag van de welstandstoets staat in het welstandsadvies. Dit advies aan het bestuur wordt gegeven door of namens de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam. Dit is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

Welstandsnormen zijn eisen die gaan over de vormgeving van een bouwwerk.
Deze eisen zorgen ervoor dat een bouwwerk niet strijdig is met ‘redelijke eisen van welstand’. Dit houdt in dat een bouwwerk tenminste moet voldoen aan minimale ruimtelijke kwaliteitseisen. Ook moet het passen in de omgeving waarbinnen deze wordt gerealiseerd.

Een welstandsadvies is onderdeel van de omgevingsvergunning. Voor de behandeling van uw omgevingsvergunningsaanvraag betaalt u legeskosten. U betaalt geen aparte kosten voor welstandsadvies.

Een reactie van welstand op een conceptaanvraag is gratis.

Meer informatie over legeskosten vindt u op de pagina legeskosten-omgevingsvergunning.

De gemeente Rotterdam heeft een indieningslijst gemaakt voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden.

Op deze lijst ziet u:

 • welke documenten u moet aanleveren voor uw (ver)bouwplan
 • het bestandsformaat van de foto's
 • waar de tekeningen (bijv. plattegronden) en de documentenlijst aan moeten voldoen

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsrecht.

U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie op uw conceptaanvraag.

Voor een omgevingsvergunning geldt de landelijke bepaalde maximale doorlooptijd.

 • 8 weken voor een standaardaanvraag omgevingsvergunning
 • 6 maanden voor een uitgebreide procedure

Als er reden voor is, kan in beide gevallen de doorlooptijd worden verlengd of tijdelijk worden stilgezet.

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsvergunning.

Niet heel Rotterdam valt onder welstandstoezicht. Sommige delen van de stad zijn welstandsvrij. Dit zijn geïsoleerde gebieden die weinig invloed hebben op de belevingswaarde van de stad.

Bijvoorbeeld grote delen van het havengebied en enkele gebiedjes met woonkavels in Nesselande en Park Zestienhoven. Bij plannen in deze gebieden wordt geen welstandstoets gedaan.

Voor de rest van de stad geldt dat aanvragen voor een bouwvergunning die invloed heeft op het aanzicht van de omgeving, wél wordt getoetst aan de welstandsnormen uit de Welstandsnota Rotterdam.

Het welstandsadvies heeft een van de volgende uitkomsten:

 • Akkoord
  Dit staat voor een positief advies. Geconstateerd is dat het bouwplan niet strijdig is met redelijke eisen van welstand zoals genoemd in de welstandscriteria. Indien gevraagd, kan een positief advies op verzoek van de burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de deelgemeente, of zijn vertegenwoordiger schriftelijk worden gemotiveerd.
 • Niet akkoord
  Dit staat voor een negatief advies. Geconstateerd is dat het bouwplan strijdig is met redelijke eisen van welstand, zoals genoemd in de normen van de Welstandsnota. Voor een positief welstandsadvies moet het bouwplan op hoofdzaken worden gewijzigd.

         Bij een negatief advies krijgt u een schriftelijke motivering.
         Deze bevat:

 1. een korte omschrijving van het ingediende plan
 2. een verwijzing naar de welstandsnormen die van toepassing zijn
 3. een samenvatting van de beoordeling van het plan op die punten
 • Niet akkoord, tenzij
  Dit staat voor een negatief advies tenzij. Geconstateerd is dat het bouwplan op enkele punten niet aan de criteria uit de Welstandsnota voldoet. Voor het krijgen van een positief advies moet het plan op onderdelen worden aangepast. In het welstandsadvies staat op welke onderdelen het plan gewijzigd moet worden.

Op de pagina welstand vindt u meer informatie.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Heeft u daarna nog vragen, stuur dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

Kijk voor de Welstandsnota Rotterdam op de pagina welstand. U kunt de Welstandsnota Rotterdam ook bekijken bij de Stadswinkels.

Heeft u (ver)bouwplannen?

Raadpleeg het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen.
U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt.
Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht doet u via het algemene telefoonnummer 14 010.

Welstandnota Rotterdam

11 oktober 2012 is de Welstandsnota Rotterdam in werking getreden.

Toetsing

Alle welstandsplichtige bouwplannen worden getoetst aan de Welstandnota Rotterdam.
Het resultaat van de toetsing wordt vastgelegd in:

 • een welstandsreactie (op informatieplannen)
 • een welstandsadvies (op aanvragen bouwvergunning en vrijstellingsplannen) of
 • een monumentenadvies (op aanvragen monumentenvergunning).

Reacties zijn gericht aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.
Adviezen zijn gericht aan de betreffende gebiedscommissie.

De Welstandsnota Rotterdam gaat in op de volgende aspecten:

 • relatie van het bouwwerk met de omgeving
 • het bouwwerk op zichzelf
 • de detaillering en het materiaal- en kleurgebruik

Kijk voor meer informatie op de pagina welstand.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht doet u via het algemene telefoonnummer 14 010