Aanvragen vergunning vrijmarkt Centrum Koningsdag
Gepubliceerd op: 09-03-2017
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vrijmarkt/
Spring naar het artikel

Op zaterdag 27 april 2019 is het Koningsdag. Voor een plek op de Vrijmarkt in een deel van het centrum van Rotterdam heeft u een vergunning nodig.

Aanmelden
Let op! Alle beschikbare plaatsen zijn uitgegeven. U kunt niet meer aanmelden.

Minder locaties
Het aantal locaties voor de vrijmarkt is in 2019 fors minder in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit heeft onder andere te maken met de herstructurering van de Coolsingel, de afsluiting van de Maastunnel, geplande verbouwingen in het centrum, de reguliere weekmarkt op de Binnenrotte en de Hoogstraat en het vrij houden van belangrijke wegen in de stad.

De locaties waar de vrijmarkt dit jaar wordt gehouden zijn:

 • Westersingel
 • Van Oldenbarneveltstraat
 • Grotekerkplein
 • Coolsingel (het gedeelte van Meent naar Bulgersteyn)

In alle overige straten vallend onder het centrum is zolderverkoop op kleedjes of verkoop vanuit een kraam niet toegestaan.

Let op:
Inmiddels zijn alle beschikbare vrijmarktplaatsen op deze 4 locaties uitgegeven. Alleen personen die zich hebben ingeschreven en in het bezit zijn van een plaatsingsbesluit van de gemeente Rotterdam mogen hier een plaats innemen.

Spelregels
Om de vrijmarkt in het centrum van Rotterdam netjes te laten verlopen zijn spelregels opgesteld waaraan u moet voldoen. De verkoop van alcoholische dranken is bijvoorbeeld niet toegestaan en particulieren mogen geen producten verkopen die kunnen bederven (vlees, vis, zuivel etc.).

Net als vorig jaar zijn de winkels in het centrum open.

In Rotterdam is betaald parkeren van kracht, ook als er tijdens de vrijmarkt in de parkeervakken geparkeerd wordt.

Houd er rekening mee dat Rotterdam een Milieuzone heeft waarin alleen auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen.

 • de traditionele zolderverkoop door particulieren is gratis
 • een vergunning voor een commerciële standplaats (bakken en braden) kost € 50,10. U ontvangt hiervoor een rekening.

U ontvangt van de gemeente Rotterdam een plaatsingsbesluit en een plattegrond met de ligging van uw standplaats.

Neem deze gegevens op Koningsdag mee. Er kan door de toezichthoudende diensten van de gemeente Rotterdam naar worden gevraagd.

Na inschrijving ontvangt u vóór 13 april informatie van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht over de aan u toegewezen standplaats.

Voor iedereen die op de vrijmarkt in het centrum van Rotterdam op Koningsdag een standplaats wil innemen (zie de locaties bovenaan deze pagina).

 • Om de vrijmarkt in het centrum van Rotterdam goed te laten verlopen zijn spelregels opgesteld waar u als deelnemer aan de vrijmarkt rekening mee moet houden.
 • U moet als ondernemer een Rotterdamse marktvergunning of straathandelvergunning hebben of in het bezit zijn van een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel als ondernemer met verkoop van eet- en drinkwaren.
 • Maakt u gebruik van gasflessen bij het bereiden van voedsel? Volg dan de voorschriften van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond op.
 • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert op de vrijmarkt of u zich houdt aan de hygiëneregels bij het aanbieden van eten en drinken.

Heeft u vragen over de vrijmarkt op Koningsdag (zie de locaties bovenaan deze pagina) dan kunt u:

Centrum
In het centrum van Rotterdam wordt de vrijmarkt door de gemeente  alléén georganiseerd op de locaties:

-  Westersingel
-  Van Oldenbarneveltstraat
-  Grotekerkplein
-  Coolsingel (het gedeelte van Meent naar Bulgersteyn)

In alle overige straten vallend onder het centrum van Rotterdam is zolderverkoop op kleedjes of verkoop vanuit een kraam niet toegestaan.

De postcodes 3011 t/m 3016 vallen onder het centrum.

Let op:
Inmiddels zijn alle beschikbare vrijmarktplaatsen op deze 4 locaties uitgegeven. Alleen personen die zich hebben ingeschreven en in het bezit zijn van een plaatsingsbesluit van de gemeente Rotterdam mogen hier een plaats innemen.

Buiten het centrum

 • verkoop vanuit een kraam is buiten het centrum niet toegestaan
 • zolderverkoop op kleedjes buiten het centrum kan alleen onder voorwaarden

Vrijmarkt bij u in de buurt

U kunt vragen of de ondernemersvereniging in uw buurt een vrijmarkt organiseert. Hiervoor moet een evenementenvergunning zijn aangevraagd. Op de pagina evenementen in Rotterdam ziet u waar in uw buurt een vergunning voor een vrijmarkt is verstrekt.

Voor meer informatie over evenementen/braderieën en overige vrijmarkten op Koningsdag 2019 mailt u naar Team Evenementen.