Spring naar het artikel

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

U gebruikt deze vraagboom zodat u bezwaar indient bij de juiste afdeling.
Volg deze stappen en lees hoe u dit kunt doen.