Volmacht - verkiezingen 17 maart 2021
Gepubliceerd op: 06-03-2017
Geprint op: 05-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/volmacht/
Ga naar de hoofdinhoud

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen.

Vanwege de coronamaatregelen gaat een aantal stembureaus ook open op 15 en 16 maart.

Regels uitbrengen volmachtstem

De persoon die u machtigt kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen. Daarbij gelden de volgende regels:

 • de gemachtigde staat in Nederland geregistreerd als kiezer
 • de gemachtigde woont in Nederland
 • de gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit
 • een kiezer neemt niet meer dan 3 volmachten mee.

Iemand machtigen kan via een schriftelijke volmacht of via de achterkant van een stempas.

1. Vraag online een schriftelijke volmacht aan

Met een schriftelijke volmacht kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Ook als deze kiezer in een andere gemeente woont. U kunt de aanvraag doen tot en met 12 maart 17.00 uur 2021.

Stap 1
De persoon die u machtigt moet de verklaring gemachtigde invullen en ondertekenen. De verklaring moet u uploaden bij uw online aanvraag.

Stap 2
Doe de online aanvraag via de knop Schriftelijke volmacht aanvragen. Log in met uw DigiD. Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Aandachtspunten schriftelijke volmacht

 • de persoon die voor u stemt moet zelf ook voor deze verkiezing stemmen
 • de persoon die voor u stemt moet minimaal 18 jaar zijn
 • de persoon die voor u stemt levert alleen de schriftelijke volmacht in op het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig
 • als u een schriftelijke volmacht krijgt, dan kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.

2. U vult de achterkant van uw stempas in.

Woont u in dezelfde gemeente als degene die voor u gaat stemmen? Dan vult u de achterkant van de stempas in. Begin maart ontvangt u uw stempas. Als u de stempas heeft ontvangen, machtigt u iemand door de achterkant van de stempas in te vullen. De kiezer die uw stem uitbrengt moet zelf ook in Rotterdam stemmen. Let goed op het volgende:

 • op de achterkant vult u 2 handtekeningen in: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde
 • op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in
 • de persoon die voor u stemt moet uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Een duidelijke foto van u op zijn of haar smartphone mag ook
 • de persoon die voor u stemt moet zelf ook voor deze verkiezing stemmen en minimaal 18 jaar zijn

Stemt u buiten Rotterdam? Dan stemt u met een kiezerspas. De kiezerspas is vanaf begin maart verkrijgbaar.

Ook een kiezerspas kan worden omgezet in een volmacht. U vult de achterkant van de kiezerspas in en geeft de gemachtigde een kopie of foto van uw identiteitsbewijs mee.

De aanvraag volmacht is gratis.

Geef mee aan degene die voor u gaat stemmen één van de volgende identiteitsbewijzen:

 • een geldig identiteitsbewijs: een Nederlands of EU-paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands of EU-rijbewijs
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • een duidelijke foto van het identiteitsbewijs op uw smartphone

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Het bewijs moet dus geldig zijn tot 18 maart 2016.

Vanaf 1 maart 2021 worden de volmachten verstuurd naar de gemachtigden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

 • Nederlands paspoort of EU-paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs of EU-rijbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Het bewijs moet dus geldig zijn tot 18 maart 2016.

U kunt de stem van uw volmachtgever alleen uitbrengen als deze zijn handtekening heeft gezet. Is dit niet het geval, dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. U neemt de machtiging (als dit kan) weer mee naar huis en de volmachtgever zet alsnog zijn handtekening. Ook kan de volmachtgever besluiten om alsnog zelf te gaan stemmen.
 2. U brengt alleen uw eigen stem uit. Dit heeft als gevolg dat de volmachtstem niet meer door u kan worden gedaan. Een volmachtstem moet altijd tegelijkertijd met de stem van de gemachtigde uitgebracht worden.

Ja, dat mag. Een kopie van het identiteitsbewijs of een duidelijke foto van het identiteitsbewijs op de smartphone bij de machtiging mag ook. Het identiteitsbewijs mag 5 vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing en moet dus geldig zijn tot 18 maart 2016.

De schriftelijke volmacht kan niet worden vervangen. Dan kan er helaas niet namens de volmachtgever gestemd worden.

Bij een reguliere verkiezing mag u voor 2 personen een machtiging uitbrengen. In verband met de coronamaatregelen mag u bij deze verkiezing voor 3 personen een volmachtstem uitbrengen.

De volmacht kan worden ingetrokken tot het moment dat de gemachtigde de stem heeft uitgebracht. De volmachtgever moet de stempas terugvragen aan de gemachtigde en kan met deze pas zelf alsnog stemmen.

Let op: een schriftelijke volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 vertegenwoordigers na de verkiezing in de Tweede Kamer komen. Hoe meer stemmen, hoe meer zetels een partij krijgt in de Tweede Kamer. Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/verkiezingen en de website van de Tweede Kamer