Verzoek Wob
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/verzoek-wob/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een Wob-verzoek vraagt u de gemeente om informatie over een bestuurlijk onderwerp openbaar te maken.

Veel informatie die de gemeente heeft, kunt u lezen op de website of in folders van de gemeente. Maar niet alle informatie is openbaar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de gemeente vragen informatie openbaar te maken.

Wob-verzoek of toch iets anders?

 • Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld over een parkeerboete of afwijzing van een aanvraag? Ga daarvoor naar de pagina Bezwaar maken.
 • Wilt u een klacht, vraag of melding indienen? Ga naar de pagina Reactie.
 • Heeft u een informatievraag waarvoor geen Wob-verzoek nodig is?
  Stel uw vraag op de pagina Vraag of idee doorgeven.
 • Wilt u informatie die nog niet openbaar is, alleen voor uzelf? Dan kunt u een informatieverzoek online indienen. Log in met uw DigiD.
 • Wilt u dat informatie, die nog niet openbaar is, voor iedereen openbaar wordt? Dien dan online een Wob-verzoek in. Controleer eerst of er al een Wob-besluit is genomen op de pagina Wob-verzoeken en en Wob-besluiten.

U kunt een Wob-verzoek op 4 manieren indienen:

1. Als burger dient u online een verzoek in via de knop Wob-verzoek indienen. Door in te loggen met Digid kunt u de voortgang van uw Wob-verzoek online volgen.

2. Als bedrijf een Wob-verzoek online indienen. Door met eHerkenning in te loggen kunt u de voortgang van uw Wob-verzoek online volgen.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

3. Wob-verzoek online indienen en verzoek niet kunnen volgen in het digitale loket. Hierdoor krijgt u alleen een besluit op uw verzoek.

4. Wob-verzoek per post indienen en verzoek niet kunnen volgen in het digitale loket. Hierdoor krijgt u alleen een besluit op uw verzoek. Stuur uw verzoek naar: Gemeente Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

Meer informatie over de Wob vindt u op de website van de Rijksoverheid. Hier kunt u lezen over bijvoorbeeld:

 • waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn
 • grenzen aan het geven van overheidsinformatie

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis.

U geeft in uw Wob-verzoek het volgende aan:  

 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
 • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail of post)
 • uw contactgegevens
 • uw verzoek moet om informatie gaan wat de gemeente in bezit heeft. U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Wel kan dit de gemeente helpen om u beter van dienst te zijn.
 • dient u een Wob-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een Machtiging Wob-verzoek (pdf) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort)

Uiterlijk 4 weken. Deze periode kan met 4 weken worden verlengd als er redenen zijn.

Als de gemeente niet op tijd beslist over uw Wob-aanvraag of bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, dan kunt u bezwaar maken. Daarnaast kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam. Om in beroep te gaan, moet u eerst de gemeente schriftelijk in gebreke stellen over het niet tijdig beslissen van uw aanvraag of bezwaar.

Iedereen mag een verzoek om informatie indienen over gemeentelijk beleid en uitvoering.

Op de webpagina Officiele bekendmakingen leest u dat Wob verzoeken alleen via een online formulier of per post ingediend mogen worden bij de gemeente Rotterdam.

Na ontvangst van uw Wob-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Wob staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.

Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vindt u in de databank WOB-verzoeken en WOB-besluiten.