Verzoek Wob
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/verzoek-wob/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een Wob-verzoek vraagt u de gemeente om informatie over een bestuurlijk onderwerp openbaar te maken.

Gebruik de vraagboom om uw Wob-verzoek bij de juiste afdeling aan te vragen.

Heeft u een informatievraag waarvoor geen Wob-verzoek nodig is?
U kunt online uw vraag aan de gemeente doorgeven.

De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via folders, persberichten en internet. Als de gemeente op grond van de Wob informatie openbaar maakt, is die informatie voor iedereen zichtbaar (bijvoorbeeld via internet).

Meer informatie over de Wob, zoals bijvoorbeeld de uitzonderingsgronden of beperkingen voor het verstrekken van overheidsinformatie, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis.

U geeft in uw Wob-verzoek het volgende aan:  

  • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten zijn vastgelegd.
  • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld per email of post)
  • uw contactgegevens
  • uw verzoek moet om informatie gaan waar de gemeente over beschikt. U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Wel kan dit de gemeente helpen om u beter van dienst te zijn
  • als u een Wob-aanvraag als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of ander persoon indient, voegt u bij de aanvraag een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort)

Uiterlijk binnen 4 weken. Deze termijn kan gemotiveerd met 4 weken worden verlengd.

Als de gemeente niet op tijd beslist over uw Wob-aanvraag of bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, dan kunt u bezwaar maken. Daarnaast kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam. Om in beroep te gaan, moet u eerst de gemeente schriftelijk in gebreke stellen over het niet tijdig beslissen van uw aanvraag of bezwaar.

Op grond van de Wob kan iedereen een verzoek om informatie indienen over gemeentelijk beleid en uitvoering.

In de toelichting leest u dat Wob verzoeken alleen via een online formulier ingediend mogen worden bij de gemeente Rotterdam.

Na ontvangst van uw Wob-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie beschikbaar is en of deze kan worden verstrekt. In de Wob staat wanneer informatie niet verstrekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven gegevens vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente. Blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Wordt de beslistermijn overschreden zonder dat u een besluit ontvangt, dan kunt u een bezwaar indienen voor het niet tijdig beslissen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.
\