Spring naar het artikel

De vermogenstoets is een eerste controle om te beoordelen of u kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen kunt krijgen. Hierbij worden uw inkomen, vermogen, bezit en uitgaven bekeken.

Over de uitslag op uw online aanvraag voor kwijtschelding krijgt u een brief. Is uw aanvraag compleet, dan staat in de brief dat u online de vermogenstoets moet invullen. Vul de vermogenstoets in via de oranje knop met uw Digid.

Zorg ervoor dat u dit doet binnen 3 weken na het ontvangen van deze brief.

Na het inloggen kiest u links in het menu 'vermogenstoets'. Deze keuze 'vermogenstoets' ziet u als u online kwijtschelding heeft aangevraagd en de brief heeft gekregen.

Het invullen van de vermogenstoets is gratis.

Sinds 2012 hoeft u geen bewijsstukken meer mee te sturen, die op het aanvraagformulier kwijtschelding staan. Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot 1 jaar na uw aanvraag bewaart. De afdeling kan deze stukken (als ze voor uw situatie gelden) opvragen. Kunt u ze bij het opvragen niet laten zien, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

Inkomsten

 • loon, pensioen of uitkering
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • teruggave Belastingdienst
 • ontvangen alimentatie
 • inkomsten uit verhuur

Uitgaven

 • premie zorgverzekering
 • huurspecificatie
 • betalingsregeling Belastingdienst
 • betalingsregeling Waterschap
 • afschrijving hypotheekbedrag
 • alimentatiebetalingen

Bezittingen

 • afschriften alle betaal- en spaarrekeningen
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • jaaroverzicht hypotheek

Een aanvraag duurt meestal in totaal 4 maanden. U krijgt hierop een besluit.

Aanvragers van kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen in Rotterdam.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Probeert u het de volgende dag opnieuw.

Als u bij het invullen van de vermogenstoets tegen zwarte pagina's aanloopt, toets dan Control + F5 in.

Andere mogelijkheden om de vermogenstoets in te vullen zijn: het ingevulde kwijtscheldingsformulier

 • inleveren aan de balie Belastingen
 • opsturen naar:
  Gemeente Rotterdam
  Belastingen
  Postbus 924
  3000 AX Rotterdam

Zorg ervoor dat het formulier binnen 3 weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging is ingeleverd.