Vermogenstoets
Gepubliceerd op: 04-12-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vermogenstoets/
Ga naar de hoofdinhoud

De vermogenstoets is een eerste controle om te beoordelen of u kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing kunt krijgen. Hierbij worden uw inkomen, uitgaven en bezittingen bekeken.

Vul de vermogenstoets in via de knop Vermogenstoets invullen.
U logt in met uw Digid. Na het inloggen kiest u links in het menu 'vermogenstoets'.
Doe de vermogenstoets binnen 3 weken na het ontvangen van de uitnodiging.

Het invullen van de vermogenstoets is gratis.

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen. Bewaar wel alle aangegeven bewijsstukken tot 1 jaar na uw aanvraag.

Belastingen kan deze stukken opvragen. Kunt u ze bij het opvragen niet laten zien, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

Inkomsten

 • loon, pensioen of uitkering
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • teruggave Belastingdienst
 • ontvangen alimentatie
 • inkomsten uit verhuur

Uitgaven

 • premie zorgverzekering
 • huurspecificatie
 • betalingsregeling Belastingdienst
 • betalingsregeling Waterschap
 • afschrijving hypotheekbedrag
 • alimentatiebetalingen

Bezittingen

 • afschriften alle betaal- en spaarrekeningen
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • jaaroverzicht hypotheek

U ontvangt binnen 3 maanden een brief over uw aanvraag. Hierin staat of u de kwijtschelding krijgt of dat er meer gegevens nodig zijn om de aanvraag compleet te maken.

Aanvragers van kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen in Rotterdam.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

1. Probeert u het de volgende dag opnieuw.

2. Toets Control + F5 in als u bij het invullen zwarte pagina's krijgt.

3. Andere mogelijkheden om de vermogenstoets in te vullen zijn:

Zorg ervoor dat het formulier binnen 3 weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging is ingeleverd.