Verklaring voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/verklaring-voorgenomen-huwelijk/
Spring naar het artikel

Wanneer u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, legt u eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af. Dit heette vroeger 'ondertrouw'.

U doet dit in de gemeente waar u wilt trouwen of een partnerschap wilt aangaan. Een afspraak om langs te komen in de stadswinkel maakt u online via de oranje knop of u belt met 14 010 .

Als u samen langskomt én alle documenten zijn in orde, dan kunt u dezelfde dag de verklaring voor uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie afleggen. Verder bespreekt u met de ambtenaar de huwelijks-/partnerschapsdatum, tijdstip en locatie.

Het afleggen van de verklaring zelf is gratis.

De tarieven en locaties voor de voltrekkingen vind u in de prijslijst 2019.

 

 • Een geldig identiteitsbewijs van u beiden
 • De verklaring naamgebruik (pdf)
 • De ingevulde vragenlijst (pdf)
 • In dit schema documenten voor huwelijk (pdf) leest u welke documenten u verder moet meenemen. Documenten in het Nederlands of Engels voldoen. Voor documenten in andere talen is een vertaling in het Nederlands door een officiële vertaler verplicht en moet u het originele document tonen met de originele bijbehorende vertaling.
 • Het ingevulde getuigenformulier (pdf) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Bij een gratis huwelijk of partnerschap mag u maximaal twee getuigen meenemen.
 • Als u dit wilt, het ingevulde
  formulier buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (pdf)
 • Als u wilt trouwen op een vrije niet-gemeentelijke locatie, de
  verklaring trouwlocatie (pdf)
 • na het afleggen van de verklaring moet u minimaal 14 dagen wachten met trouwen of een partnerschap aangaan
 • de verklaring is 1 jaar geldig
 • Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u 18 jaar of ouder te zijn. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan met personen van gelijk of verschillend geslacht die niet met een ander gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Woont u allebei buiten Nederland en heeft één van u beiden of allebei de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u alleen in Den Haag een verklaring afleggen. Trouwen of een geregistreerd partnerschap kan daarna wel in iedere gemeente in Nederland.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft u allebei NIET de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u niet in Nederland trouwen.

Getuigen

 • U hoeft geen getuigen mee te nemen naar het afleggen van de verklaring. Dit is pas nodig bij het voltrekken van het huwelijk of het aangaan van de partnerschapsregistratie. U kunt de gegevens van de getuigen die bij uw huwelijk/partnerschap aanwezig zullen zijn, wél alvast doorgeven bij het afleggen van de verklaring.
 • Er kunnen minimaal twee, maximaal vier getuigen bij uw huwelijk of partnerschapsregistratie zijn. Bij een gratis huwelijk/partnerschap mogen er maximaal 2 getuigen zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn (18 jaar of getrouwd) en de Nederlandse taal verstaan.
 • Tegen betaling kunt u bij een gratis of eenvoudig huwelijk of partnerschapsregistratie stadsgetuigen krijgen (maximaal twee).
 • Het getuigenformulier moet uiterlijk twee weken voor de huwelijks- of registratiedatum zijn ingeleverd. Eén week voor de huwelijks- of registratiedatum kan niets meer worden veranderd.

Akte van huwelijksaangifte/partnerschapsaangifte

 • Aan de hand van de stukken die u heeft ingeleverd, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand dat u huwelijks-/partnerschapsbevoegd bent.
 • De akte van de huwelijks-/partnerschapsaangifte is 12 maanden geldig.

Trouwambtenaar

 • U kunt uw voorkeur voor de ambtenaar van uw keuze aangeven, maar pas twee weken voor de voltrekking wordt door ons de definitieve indeling gemaakt. Het kan in tijden van grote drukte dus voorkomen dat u niet de ambtenaar van uw eerste keuze krijgt toegewezen.
 • U kunt ook uw huwelijk of partnerschapsregistratie laten voltrekken door iemand die al in een andere gemeente is benoemd en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

 • Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk of partnerschapsregistratie voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij/zij 18 jaar of ouder en niet onder curatele staat is. Deze persoon wordt dan voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.
 • Als u een trouwambtenaar voor één dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen (zie onder 'meenemen'). Het formulier moet tien weken voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.
 • Het benoemen van deze ambtenaar voor één dag kost in 2019 € 193,40. Als het onderzoek van de documenten laat zien dat uw verzoek wordt goedgekeurd, dan moet u deze extra leges betalen. Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd. De ambtenaar neemt twee weken van tevoren contact op met het bruidspaar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

Altijd en overal trouwen

 • In Rotterdam kan overal en altijd getrouwd worden. Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts. Het bruidspaar moet uiteraard wel toestemming van deze plek hebben om het huwelijk daar te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet- gemeentelijke trouwlocatie zijn. Bij het regelen van de ondertrouw geeft u aan waar u daadwerkelijk wilt trouwen.
 • Als u wilt trouwen op een vrije, niet-gemeentelijke locatie, vult u de verklaring trouwlocatie in, samen met de locatie-eigenaar/-beheerder. U kunt het formulier ook opsturen naar het adres dat erop staat. Dit kan minimaal zes weken vóór de datum van voltrekking. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

Tolk

 • Wanneer één van de partijen geen Nederlands, Duits, Engels of Frans spreekt, zal het bruidspaar zelf voor een beëdigd tolk Nederlands moeten zorgen. In dat geval zal de plechtigheid niet door kunnen gaan als er geen tolk aanwezig is.
 • Voor de getuigen geldt dat deze in ieder geval moeten kunnen begrijpen wat er gebeurt.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Nee, een trouw-/partnerschapsdatum kan niet telefonisch vastgelegd worden. U moet hiervoor op afspraak langskomen met een geldig legitimatiebewijs van beiden.

Ja, belt u naar het gemeentelijk telefoonnummer 14 010. U wordt dan doorverbonden naar de afdeling in de stadswinkel waar u de verklaring gaat afleggen.

U heeft een 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • trouwen of
 • een geregistreerd partnerschap aangaan of
 • uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP)

In de volgende gevallen heeft u géén 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig:

 • als u beiden onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een reguliere vergunning heeft voor onbepaalde tijd (document II)
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • als het buitenlands huwelijk langer dan tien jaar geleden gesloten is
 • als het gaat om de inschrijving van een huwelijk dat inmiddels is beëindigd

Op 1 januari 2018 is een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking getreden. Als u niets regelt, trouwt u slechts voor een deel in gemeenschap van goederen. Vermogen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, worden gedeeld. Vermogen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd blijven privé. Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voorafgaand aan het huwelijk laten vastleggen bij de notaris.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een notaris.