Verhuizen naar Rotterdam
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 11-12-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/verhuizen-naar-rotterdam/
Spring naar het artikel

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Rotterdam? U moet zich binnen vijf dagen na uw verhuizing inschrijven bij de gemeente.

In sommige wijken heeft u een huisvestingsvergunning (HVV) nodig. Doe eerst de postcodecheck om te kijken of uw nieuwe adres in het HVV-gebied ligt

U kunt uw verhuizing op drie manieren aan de gemeente doorgeven.

1. Verhuizing online doorgeven
Geef online uw verhuizing door via de oranje knop hieronder. Log in met uw DigiD. Als u online uw verhuizing doorgeeft, dan moet u soms documenten bijvoegen (uploaden). Op deze pagina vindt u deze documenten.

2. Verhuizing per post doorgeven

Per post kunt u ook uw verhuizing doorgeven. Op deze pagina staan alle documenten die u ingevuld opstuurt naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

3. Verhuizing aan de balie doorgeven

Maak een afspraak als u uw verhuizing wilt doorgeven in een stadswinkel. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Lukt dit niet binnen de verplichte vijf dagen, geef dan uw verhuizing online of per post door.

Let op: de gemeente Rotterdam kan u een boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is een manier om te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

U nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Zelfstandig als huurder Huurcontract of een huurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonend bij de hoofdbewoner - huurder

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die bij u gaat inwonen

Een verhuurderverklaring*

Inwonend bij de hoofdbewoner - eigenaar

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die bij u gaat inwonen

Kamerbewoning

Huurcontract of een verhuurdersverklaring*

Lid van een woongroep

Verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die bij u gaat inwonen

 • *een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden
 • de formulieren moeten ingevuld en ondertekend zijn
 • geeft u per post of aan de balie uw verhuizing door, vul dan ook de aangifte van adreswijziging in
 • geeft u per post of aan de balie uw verhuizing door, voeg dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe
 •  wilt u per post of aan de balie ook een parkeervergunning aanvragen? Gebruik dan het uitgebreide verhuisformulier

Als u al bent verhuisd, dan duurt de behandeling van uw aanvraag maximaal vier weken.

Bent u nog niet verhuisd en heeft u maximaal 28 dagen van tevoren uw verhuizing doorgegeven? Dan wordt uw aanvraag verwerkt na de datum van verhuizing.

 • Iedere meerderjarige die verhuist vanuit een andere gemeente naar Rotterdam.
 • Iedere andere meerderjarige die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier heeft van degene die verhuist.
  Heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Zorg ervoor dat u zelf in persoon langskomt, u kunt niet iemand machtigen.
 • De ouder of voogd/verzorger voor zijn/haar kind jonger dan 16 jaar.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Iedere minderjarige van 16 jaar t/m 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de verhuizing voor hem/haar doorgeven.
 • Verhuist u naar een zorginstelling of verpleegtehuis, dan kan de instelling de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Vraag hiernaar bij uw zorginstelling of verpleegtehuis.
 • Let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Rotterdam, dan vraagt gemeente Rotterdam uw gegevens op bij de vorige woongemeente.

Zodra de gegevens ontvangen en verwerkt zijn, wordt een bevestiging van de inschrijving gestuurd naar uw nieuwe adres in Rotterdam.

Verhuist het hele gezin, dan krijgt u één bevestiging.

Wanneer u in de gemeente Rotterdam uw verhuizing heeft doorgegeven, wordt u automatisch bij uw oude gemeente uitgeschreven.

 • U mag maximaal vier weken voor uw verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente Rotterdam.
 • De aanvraag wordt pas verwerkt op de dag die u heeft aangegeven als verhuisdatum.
 • Als u eerder dan vier weken van tevoren uw aanvraag doet, dan wordt deze teruggestuurd.

Via het online klachtenformulier kunt u een klacht indienen.

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.

Wanneer uw kind met u meeverhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven met uw DigiD. Verhuist uw kind apart? Geef de verhuizing dan door in een van de stadswinkels.