Verhuizen binnen Rotterdam
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-11-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/verhuizen-binnen-rotterdam/
Spring naar het artikel

Verhuist u binnen de gemeente Rotterdam? Zorg ervoor dat u binnen vijf dagen na de verhuisdatum uw nieuwe adres doorgeeft.

Soms heeft u een vergunning nodig. Doe éérst de postcodecheck op de pagina huisvestingsvergunning om te kijken of u deze vergunning nodig heeft.

U kunt uw verhuizing op drie manieren aan de gemeente doorgeven.

1. Verhuizing online doorgeven
Geef online uw verhuizing door via de oranje knop hieronder. Log in met uw DigiD. Als u online uw verhuizing doorgeeft, dan moet u soms documenten bijvoegen (uploaden). Op deze pagina vindt u de documenten.

2. Verhuizing per post doorgeven

Per post kunt u ook uw verhuizing doorgeven. Op deze pagina vindt u alle documenten die u ingevuld opstuurt naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

3. Verhuizing aan de balie doorgeven

Maak een afspraak als u uw verhuizing wilt doorgeven in een stadswinkel. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Lukt dit niet binnen de verplichte vijf dagen, geef dan uw verhuizing online of per post door.

Let op: de gemeente Rotterdam kan u een boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is een manier om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Zorg er altijd voor dat:

 • een huurcontract of verhuurdersverklaring niet ouder is dan drie maanden
 • alle formulieren zijn ingevuld en ondertekend

U kunt in alle gevallen ook geheimhouding van uw adresgegevens aanvragen.

Verhuizing online doorgeven

Voor het online doorgeven van uw verhuizing heeft u uw DigiD nodig.

In deze gevallen moet u documenten bijvoegen (uploaden):

 • Zelfstandig als huurder of kamerbewoner: 
  - een huurcontract of een verhuurdersverklaring
 • Inwonend bij hoofdbewoner (deze is huurder van de woning):
  - een verklaring van inwoning met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
  - een verhuurdersverklaring
 • Inwonend bij hoofdbewoner (deze is eigenaar van de woning):
  - een verklaring van inwoning met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen

Verhuizing per post of aan de balie doorgeven: als u gaat huren
 

 • Als u alleen uw verhuizing wilt doorgeven, gebruikt u het formulier doorgeven adreswijziging.
 • Wilt u ook een parkeervergunning aanvragen, gebruik dan het uitgebreid verhuisformulier.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Een huurcontract of een verhuurdersverklaring
 • Gaat u wonen in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels.

Verhuizing per post of aan de balie doorgeven: als u bij iemand gaat inwonen

 • Als u alleen uw verhuizing wilt doorgeven, gebruikt u het formulier doorgeven adreswijziging
 • Wilt u ook een parkeervergunning aanvragen, gebruik dan het uitgebreide verhuisformulier.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Een verklaring van inwoning met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
 • Als u gaat inwonen bij een huurder: een verhuurdersverklaring
 • Als u gaat inwonen bij een huurder in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels.

Verhuizing per post of aan de balie doorgeven: als u heeft gekocht

 • Als u alleen uw verhuizing wilt doorgeven, gebruikt u het formulier doorgeven adreswijziging
 • Wilt u ook een parkeervergunning aanvragen, gebruik dan het uitgebreide verhuisformulier.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Staat u nog niet ingeschreven in het kadaster als eigenaar van de nieuwe woning, neemt u dan ook mee:
  - de akte van levering, ondertekend door de notaris óf
  - het bewijs van eigendom, ondertekend door de notaris.

Als u al verhuisd bent, duurt de behandeling van uw aanvraag maximaal vier weken.

Bent u nog niet verhuisd en heeft u maximaal 28 dagen van tevoren uw verhuizing doorgegeven? Dan wordt uw aanvraag verwerkt na de datum van verhuizing.

 • Iedere meerderjarige die verhuist binnen Rotterdam.
 • Iedere andere meerderjarige die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier heeft van degene die verhuist.
  Heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Zorg ervoor dat u zelf in persoon langskomt, u kunt niet iemand machtigen.
 • De ouder of voogd/verzorger voor zijn/haar kind jonger dan 16 jaar.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Iedere minderjarige van 16 en 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de aangifte voor hem/haar doen.
 • Verhuist u naar een zorginstelling of verpleegtehuis, dan kan de instelling de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Vraag hiernaar bij uw zorginstelling of verpleegtehuis.
 • Let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Als u aan de balie van een stadswinkel uw verhuizing binnen de gemeente doorgeeft, dan krijgt u meteen een bevestiging van uw nieuwe adres mee. Bij een schriftelijke of online aanvraag krijgt u de bevestiging thuis opgestuurd zodra de aanvraag is verwerkt.

Verhuist u op een latere datum, dan krijgt u de bevestiging opgestuurd zodra de verhuizing is verwerkt. Verhuist het hele gezin, dan krijgt u één bevestiging.

 • U mag maximaal vier weken voor uw verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente Rotterdam. De aanvraag wordt pas verwerkt op de dag die u heeft aangegeven als verhuisdatum.
 • Als u eerder dan vier weken van tevoren uw aanvraag doet, dan wordt deze teruggestuurd.

Zodra uw verhuisaangifte is verwerkt door de gemeente zal uw parkeervergunning worden stopgezet.

U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen via Mijn Loket of met het formulier opzeggen parkeervergunning via de post. Als u het formulier per post opstuurt, moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

Wilt u op het nieuwe adres ook een parkeervergunning? Dan vraagt u deze zelf aan.

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.

Wanneer uw kind met u meeverhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven met uw DigiD. Verhuist uw kind apart? Geef de verhuizing dan door in een van de stadswinkels.