Spring naar het artikel

Verhuist u binnen de gemeente Rotterdam? Zorg ervoor dat u binnen vijf dagen na de verhuisdatum uw nieuwe adres doorgeeft.

U kunt dit op drie manieren aan de gemeente doorgeven.

1. Uw verhuizing online doorgeven
U geeft online uw verhuizing door met uw DigiD (voor burgers).

Let op: als u online uw verhuizing doorgeeft, dan moet u in sommige gevallen documenten bijvoegen (uploaden). Op deze pagina onder het uitklapbare veld 'Meesturen of meenemen' vindt u deze documenten.

2. Uw verhuizing per post doorgeven

Per post kunt u ook uw verhuizing doorgeven. Op deze pagina onder het uitklapbare veld 'Meesturen of meenemen' vindt u alle documenten die u moet uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

3. Uw verhuizing in de stadswinkel doorgeven

U kunt ook langskomen aan de balie. Hiervoor moet u een afspraak maken. Lukt dit niet binnen de verplichte vijf dagen, geef dan uw verhuizing online of per post door.

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Moet u een huurcontract of verhuurdersverklaring laten zien? Deze stukken mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Alle formulieren moeten altijd zijn ingevuld en ondertekend.

Online

In deze gevallen moet u documenten bijvoegen (uploaden):

 • Zelfstandig als huurder of kamerbewoner: 
  - een huurcontract of een verhuurdersverklaring (pdf)
 • Inwonend bij hoofdbewoner (deze is huurder van de woning):
  - een verklaring van inwoning (pdf) met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
  - een verhuurdersverklaring (pdf)
 • Inwonend bij hoofdbewoner (deze is eigenaar van de woning):
  - een verklaring van inwoning (pdf) met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen

Post of langskomen: als u gaat huren
 

 • Wilt u alleen uw verhuizing doorgeven, gebruik het formulier adreswijziging (pdf). 
  Wilt u ook een parkeervergunning aanvragen en/of uw hond aanmelden, gebruik het uitgebreide verhuisformulier (pdf).
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Een huurcontract of een verhuurdersverklaring (pdf)
 • Gaat u wonen in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels.

Post of langskomen: als u bij iemand gaat inwonen
 

 • Wilt u alleen uw verhuizing doorgeven, gebruik het formulier adreswijziging (pdf).
  Wilt u ook een parkeervergunning aanvragen en/of uw hond aanmelden, gebruik het uitgebreide verhuisformulier (pdf).
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Een verklaring van inwoning (pdf) met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
 • Als u gaat inwonen bij een huurder: een verhuurdersverklaring (pdf)
 • Als u gaat inwonen bij een huurder in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels.

Post of langskomen: als u heeft gekocht
 

 • Wilt u alleen uw verhuizing doorgeven, gebruik het formulier adreswijziging (pdf). 
  Wilt u ook een parkeervergunning aanvragen en/of uw hond aanmelden, gebruik het uitgebreide verhuisformulier (pdf).
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Staat u nog niet ingeschreven in het kadaster als eigenaar van de nieuwe woning, neemt u dan ook mee:
  - de akte van levering, ondertekend door de notaris; óf
  - het bewijs van eigendom, ondertekend door de notaris

U kunt in alle gevallen ook het formulier geheimhouding persoonsgegevens (pdf) invullen en meesturen.

Let op: U kunt direct uw hondenbelasting en uw parkeervergunning regelen.

Als u al bent verhuisd, dan duurt de behandeling van uw aanvraag meestal twee weken.

Bent u nog niet verhuisd en heeft u maximaal 30 dagen van tevoren uw verhuizing doorgegeven? Dan wordt uw aanvraag verwerkt na de datum van verhuizing.

 • Iedere meerderjarige die verhuist binnen Rotterdam
 • Iedere andere meerderjarige die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf) heeft van degene die verhuist
 • De ouder of voogd/verzorger voor zijn/haar kind jonger dan 16 jaar
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • Iedere minderjarige van 16 en 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de aangifte voor hem/haar doen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Als u aan de balie van een stadswinkel uw verhuizing binnen de gemeente doorgeeft, dan krijgt u meteen een bevestiging van uw nieuwe adres mee. Bij een schriftelijke of online aanvraag krijgt u de bevestiging thuis opgestuurd zodra de aanvraag is verwerkt.

Verhuist u op een latere datum, dan krijgt u de bevestiging opgestuurd zodra de verhuizing is verwerkt. Verhuist het hele gezin, dan krijgt u één bevestiging.

U mag maximaal vier weken voor uw verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente Rotterdam. De aanvraag wordt pas verwerkt op de dag die u heeft aangegeven als verhuisdatum. Als u eerder dan vier weken van tevoren uw aanvraag doet, dan wordt deze teruggestuurd.

Zodra uw verhuisaangifte is verwerkt door de gemeente zal uw parkeervergunning worden stopgezet.

U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen via Mijn Loket of met een formulier (pdf) via de post. Als u het formulier per post opstuurt, moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

Wilt u op het nieuwe adres ook een parkeervergunning? Dan vraagt u deze zelf aan.