Uittreksel BRP
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/uittreksel-brp/
Spring naar het artikel

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u staat ingeschreven bij de gemeente. U vraagt een uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Bijzonderheid: wilt u een akte aanvragen in verband met de tegemoetkoming van de NS? Kijk onder Meer informatie tegemoetkoming NS.

Standaarduittreksel of uittreksel met aanvullende informatie

U kunt een standaarduittreksel of een uittreksel met aanvullende informatie krijgen. Op uittreksels met aanvullende informatie staan de gegevens die op een standaarduittreksel staan plus de extra informatie.

De volgende uittreksels kunt u online aanvragen:

Er zijn ook andere soorten uittreksels dan hierboven staan. Deze kunt u niet online aanvragen. Dat kan alleen per post of aan de balie. Bijvoorbeeld:

 • een uittreksel voor particuliere huiseigenaren
 • een uittreksel met uw gezinssamenstelling
 • een uittreksel met vermelding van eerdere huwelijken of partnerschapsregistraties

Per post

Vermeld in uw brief welke informatie er op het uittreksel moet komen. Als het uittreksel met de gevraagde informatie kan worden uitgegeven, dan krijgt u het uittreksel samen met de rekening thuis gestuurd. Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Langskomen aan de balie

Maak een afspraak als u het uittreksel wilt aanvragen in een stadswinkel. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Meld aan de balie welke informatie er op het uittreksel moet komen.

Aanvraag akte of uittreksel vanwege tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust

De NS geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die door hen vervoerd zijn naar concentratie- en vernietigingskampen en doorvoerkampen. Het gaat om slachtoffers zelf, hun weduwen, weduwnaars, kinderen of erfgenamen. De tegemoetkoming is aan te vragen van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020. Nabestaanden hebben een akte of uittreksel nodig om de tegemoetkoming te krijgen.

Het gaat om de volgende documenten:

 • Bij weduwe of weduwnaar: uittreksel BRP met gegevens over het huwelijk. Of een huwelijksakte als iemand niet in de BRP staat
 • Bij een kind van het slachtoffer: uittreksel BRP met oudergegevens over het huwelijk. Of een geboorteakte als het kind niet in de BRP staat, of als de oudergegevens niet in de BRP staan

Hoe aanvragen akte of uittreksel

 • Op afspraak aan de balie. Tegemoetkoming NS is al aangevinkt in het keuzemenu
 • Online. U logt in met DigiD

Kosten

 • Gratis bij het aanvragen aan de balie
 • Tegen betaling bij digitaal aanvragen

Meer informatie

Kijk op www.commissietegemoetkomingns.nl of bel: 088 7926250. Dit telefoonnummer is maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Soort aanvraag 2020
Via internet € 6,40
Via post € 9,60 + portokosten
Aan de balie € 12,70

Post

Schrijf in uw brief uw persoonsgegevens met adres en welke gegevens er op het uittreksel BRP moeten staan. Onderteken uw brief en voeg een kopie van uw geldig identiteitsbewijs toe. Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Langskomen

Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Aanvraag online
10 werkdagen. Wij sturen het uittreksel per post naar u toe.

Aanvraag per post
4 weken

Heeft u na deze termijn nog niets ontvangen? Neem dan contact op.

 • Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven
 • Ouders/voogden voor minderjarigen tot 16 jaar
 • Een curator voor de onder curatele gestelde
 • Een advocaat of notaris voor een cliënt ter overlegging aan de rechtbank
 • U kunt ook iemand machtigen om een uittreksel aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier (pdf) nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.
 • Een speciaal uittreksel voor particuliere huiseigenaren met vermelding van hoeveel personen er staan ingeschreven op het betreffende adres. Hierop staan niet de namen van die personen. Op grond van de Wet BRP mag er namelijk geen informatie over inwoners aan derden worden gegeven, bijvoorbeeld een woningeigenaar. Staan er meer personen ingeschreven dan volgens uw eigen administratie, dan kunt u een adresonderzoek instellen.

Let bij de aanvraag van een uittreksel BRP op de volgende punten:

 • Een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd: een uittreksel GBA, - bevolkingsregister of - persoonsregister.
 • Een uittreksel BRP is niet hetzelfde als een akte van de Burgerlijke Stand.
 • De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor men het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan drie maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

In de BRP wordt vanaf 6 januari 2014 bij nieuwe inschrijvingen naast de Nederlandse nationaliteit géén andere nationaliteit opgenomen.

Dit wil niet zeggen dat u deze nationaliteit niet heeft, maar enkel dat de gemeente Rotterdam het niet registreert. Om deze reden komt dit ook niet op het door u opgevraagde uittreksel te staan.

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)
Een uittreksel BRP is een verkorte versie van een kopie van een akte uit de Basisregistratie Personen waarin staat waar u bent ingeschreven. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Een uittreksel Burgerlijke Stand is een verkorte versie van een kopie van een akte uit de Burgerlijke Stand, bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Wanneer u een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland doen.
U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Kosten in 2019

Via post:        €   9,50 + portokosten
Aan de balie: € 12,50

Bij vertrek naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius is het bewijs van uitschrijving gratis.

Post

Hiervoor moet u betalen. De doorlooptijd is vier weken. Stuur uw aanvraag met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het bewijs thuis opgestuurd, samen met de rekening.

Langskomen

U kunt het bewijs na betaling ook in de stadswinkel Centrum aan het loket RNI meekrijgen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

De gemeente geeft alleen gegevens als u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de bevraagde persoon.

Bent u op zoek naar uw (biologische) familie, dan kunt u terecht bij stichting FIOM.

Persoonsgegevens van voor 1994 vraagt u aan per post of via een afspraak aan de balie:

Per post: stuur een brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Aan de balie: maak een afspraak om langs te komen aan de balie. U krijgt de akte niet gelijk mee. U ontvangt de akte thuis per post.

Nee, op uittreksels wordt geen stempel meer geplaatst.

\