Uittreksel BRP
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-11-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/uittreksel-brp/
Spring naar het artikel

U kunt een uittreksel opvragen van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente.


Bijzonderheid: wilt u een akte aanvragen in verband met de tegemoetkoming van de NS, zie onder Meer informatie tegemoetkoming NS hoe u de akte aan kunt vragen.
 

U kunt een standaarduittreksel en uittreksels met aanvullende informatie krijgen. Op uittreksels met aanvullende informatie staan ook de gegevens die op een standaarduittreksel staan.

U vraagt een uittreksel aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat.

Online uittreksel aanvragen

Er zijn verschillende soorten uittreksels BRP die u online kunt aanvragen:

Andere soorten uittreksels

Er zijn ook andere soorten uittreksels dan hierboven staan. Bijvoorbeeld een uittreksel:

 • voor particuliere huiseigenaren
 • met uw gezinssamenstelling
 • met vermelding van eerdere huwelijken of partnerschapsregistraties

Deze kunt u niet online aanvragen. Alleen per post of persoonlijk aan de balie.

Per post
Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Vermeld in uw brief welke informatie er op het uittreksel moet komen. Als het uittreksel met de gevraagde informatie kan worden uitgegeven, dan krijgt u het uittreksel samen met de rekening thuis gestuurd.

Langskomen
Maak een afspraak als u het uittreksel wilt aanvragen in een stadswinkel. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Meld aan de balie welke informatie er op het uittreksel moet komen.

Aanvraag akte of uittreksel vanwege tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust.

De NS geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die door hen vervoerd zijn naar concentratie- en vernietigingskampen en doorvoerkampen. Het gaat om slachtoffers zelf, hun weduwen, weduwnaars, kinderen of erfgenamen. De tegemoetkoming is aan te vragen van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020. Nabestaanden hebben een akte of uittreksel nodig om de tegemoetkoming te krijgen.

Het gaat om de volgende documenten:

 • Bij weduwe of weduwnaar: uittreksel BRP met gegevens over het huwelijk. Of een huwelijksakte als iemand niet in de BRP staat
 • Bij een kind van het slachtoffer: uittreksel BRP met oudergegevens over het huwelijk. Of een geboorteakte als het kind niet in de BRP staat, of als de oudergegevens niet in de BRP staan

Hoe aanvragen akte of uittreksel

 • Op afspraak aan de balie. Tegemoetkoming NS is al aangevinkt in het keuzemenu
 • Online. U logt in met DigiD

Kosten

 • Gratis bij het aanvragen aan de balie
 • Tegen betaling bij digitaal aanvragen

Meer informatie
Kijk op www.commissietegemoetkomingns.nl of bel: 088 7926250. Dit telefoonnummer is maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Soort aanvraag 2019
Via internet € 6,30
Via post € 9,50 + portokosten
Aan de balie € 12,50

De prijzen (leges) bestaan uit kosten die de gemeente moet maken voor deze service. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

Post

Schrijf in uw brief uw persoonsgegevens met adres en welke gegevens er op het uittreksel BRP moeten staan. Onderteken uw brief en voeg een kopie van uw geldig identiteitsbewijs toe. Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Langskomen

Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Aanvraag online
10 werkdagen. Wij sturen het uittreksel per post naar u toe.

Aanvraag per post
4 weken

Heeft u na deze termijn nog niets ontvangen? Neem dan contact op.

 • Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven
 • Ouders/voogden voor minderjarigen tot 16 jaar
 • Een curator voor de onder curatele gestelde
 • Een advocaat of notaris voor een cliënt ter overlegging aan de rechtbank
 • U kunt ook iemand machtigen om een uittreksel aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier (pdf) nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.
 • Een speciaal uittreksel voor particuliere huiseigenaren met vermelding van hoeveel personen er staan ingeschreven op het betreffende adres. Hierop staan niet de namen van die personen. Op grond van de Wet BRP mag er namelijk geen informatie over inwoners aan derden worden gegeven, bijvoorbeeld een woningeigenaar. Staan er meer personen ingeschreven dan volgens uw eigen administratie, dan kunt u een adresonderzoek instellen.

Let bij de aanvraag van een uittreksel BRP op de volgende punten:

 • Een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd: een uittreksel GBA, - bevolkingsregister of - persoonsregister.
 • Een uittreksel BRP is niet hetzelfde als een akte van de Burgerlijke Stand.
 • De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor men het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan drie maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

In de BRP wordt vanaf 6 januari 2014 bij nieuwe inschrijvingen naast de Nederlandse nationaliteit géén andere nationaliteit opgenomen.

Dit wil niet zeggen dat u deze nationaliteit niet heeft, maar enkel dat de gemeente Rotterdam het niet registreert. Om deze reden komt dit ook niet op het door u opgevraagde uittreksel te staan.

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)
Een uittreksel BRP is een verkorte versie van een kopie van een akte uit de Basisregistratie Personen waarin staat waar u bent ingeschreven. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Een uittreksel Burgerlijke Stand is een verkorte versie van een kopie van een akte uit de Burgerlijke Stand, bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Wanneer u een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland doen.
U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Kosten in 2019

Via post:        €   9,50 + portokosten
Aan de balie: € 12,50

Bij vertrek naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius is het bewijs van uitschrijving gratis.

Post

Hiervoor moet u betalen. De doorlooptijd is vier weken. Stuur uw aanvraag met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het bewijs thuis opgestuurd, samen met de rekening.

Langskomen

U kunt het bewijs na betaling ook in de stadswinkel Centrum aan het loket RNI meekrijgen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

De gemeente geeft alleen gegevens als u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de bevraagde persoon.

Bent u op zoek naar uw (biologische) familie, dan kunt u terecht bij stichting FIOM.

Persoonsgegevens van voor 1994 vraagt u met een brief per post aan bij:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U kunt ook een afspraak maken om hiervoor langs te komen.

\