Uittreksel BRP ouders
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/uittreksel-brp-ouders/
Spring naar het artikel

Het uittreksel oudergegevens is een aanvullende verklaring over uw inschrijving in de Basisregistratie personen met daarin de naam van uw ouder(s).

U kunt het uittreksel op 2 manieren aanvragen.

1. Online

Online aanvraag voor burgers

U vraagt het uittreksel online aan via de knop 'Uittreksel aanvragen' met DigiD.

Online aanvraag voor advocaten

U kunt het uittreksel online aanvragen met eHerkenning. Hiervoor is het KvK-vestigingsnummer vereist. U ontvangt het uittreksel thuis per post.

2. Per post

Vermeld in uw brief dat u een uittreksel met vermelding van de namen van uw ouder(s) wilt aanvragen. Vermeld ook uw telefoonnummer of uw e-mailadres of allebei. Onderteken uw brief. Stuur een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel samen met de rekening thuis gestuurd. Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Uittreksel aanvragen aan de balie niet mogelijk

U kunt momenteel uw uittreksel niet aanvragen aan de balie. Vraag uw uittreksel online aan of via de post. Komt u er niet uit met de aanvraag? Bel 14 010 voor ondersteuning.

Op dit uittreksel staan:

 • uw geslachtsnaam
 • uw voorna(a)m(en)
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw adres
 • de namen van uw ouder(s)
 • de datum van afgifte van het uittreksel
Soort aanvraag 2020
Via internet € 6,40
Via post € 9,60 + portokosten
Aan de balie € 12,70

Aanvraag online
10 werkdagen. Wij sturen het uittreksel per post naar u toe. Door de maatregelen tegen het coronavirus kan de verwerkingstijd langer zijn dan 10 werkdagen.

Aanvraag per post
4 weken

 • iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven
 • ouders/voogden voor minderjarigen tot 16 jaar 
 • voor het reizen met minderjarige kinderen
 • een curator voor de onder curatele gestelde
 • een advocaat of notaris voor een cliënt ter overlegging aan de rechtbank

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om een uittreksel aan te vragen. Print het machtigingsformulier uit, vul het in en stuur het op naar de gemeente. Stuur van uzelf en de gemachtigde een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.

Let op: voor scholen heeft u géén uittreksel BRP nodig.

Let bij de aanvraag van een uittreksel BRP op de volgende punten:

 • een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd gewaarmerkt afschrift uit de GBA, uittreksel bevolkingsregister of uittreksel persoonsregister
 • een uittreksel BRP is niet hetzelfde als een akte van de Burgerlijke Stand
 • de geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor men het nodig heeft. Vaak willen organisaties dat een uittreksel niet ouder is dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland doen.
U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Kosten 2019

Via post:        €   9,50 + portokosten
Aan de balie: € 12,50
Bij vertrek naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius is het bewijs van uitschrijving gratis.

Post

Hiervoor moet u betalen. De doorlooptijd is vier weken. Stuur uw aanvraag met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het bewijs thuis opgestuurd, samen met de rekening.

Langskomen

U kunt het bewijs na betaling ook in de stadswinkel Centrum aan het loket RNI meekrijgen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)
Een uittreksel BRP is een verkorte versie van een kopie van een akte uit de Basisregistratie Personen waarin staat waar u bent ingeschreven. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Een uittreksel Burgerlijke Stand is een verkorte versie van een kopie van een akte uit de Burgerlijke Stand, bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Wanneer u een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

In de BRP wordt sinds 6 januari 2014 bij nieuwe inschrijvingen naast de Nederlandse nationaliteit géén andere nationaliteit opgenomen.

Dit wil niet zeggen dat u deze nationaliteit niet heeft, maar alleen dat de gemeente Rotterdam het niet registreert. Om deze reden komt dit ook niet op het door u opgevraagde uittreksel te staan.

\