Uittreksel BRP historische adressen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/uittreksel-brp-historische-adressen/
Spring naar het artikel

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop uw historische adressen vanaf 1 oktober 1994 staan.

Dit kan nodig zijn voor een woningbezichtiging of het ondertekenen van een huurcontract.

Online aanvragen burger

Een burger vraagt online dit uittreksel aan via de knop met DigiD.

Een advocaat moet het uittreksel online aanvragen met eHerkenning.
Hiervoor is het KvK-vestigingsnummer vereist.

Het uittreksel wordt per post naar u verzonden.

Op dit uittreksel staan:

 • uw geslachtsnaam
 • uw voorna(a)m(en)
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw burgerlijke staat
 • uw adres
 • de inschrijfdatum op uw huidige adres
 • een overzicht van uw vorige adressen vanaf 1 oktober 1994 en de data waarop u daar stond ingeschreven
 • de datum van afgifte van het uittreksel
   

Post

U kunt ook per post het uittreksel aanvragen. Vermeld in uw brief:

 • uw persoonsgegevens met vermelding van adres
 • dat u een uittreksel BRP historische adressen wilt aanvragen

Onderteken uw brief en sluit hierbij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

De brief stuurt u naar:
Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U ontvangt het uittreksel thuis, samen met de rekening.
 

Langskomen

Maak een afspraak als u het uittreksel wilt aanvragen in een stadswinkel. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Het uittreksel krijgt u aan de balie direct mee.
 

Belangrijk

Gegevens van voor 1994 kunt u niet online aanvragen. Dit kan alleen per post of in een stadswinkel. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. U krijgt het uittreksel aan de balie niet direct mee.

Soort aanvraag 2019
Via internet € 6,30
Via post € 9,50 + portokosten
Aan de balie € 12,50

Aanvraag online
10 werkdagen. Wij sturen het uittreksel per post naar u toe.

Aanvraag per post
4 weken

Heeft u na deze termijn nog niets ontvangen? Neem dan contact op.

 • Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven
 • Ouders/voogden voor minderjarigen tot 16 jaar 
 • Een curator voor de onder curatele gestelde
 • Een advocaat of notaris die voor een cliënt een uittreksel aanvraagt voor de rechtbank
 • U kunt ook iemand machtigen om een uittreksel aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier (pdf) nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Let bij de aanvraag van een uittreksel BRP op de volgende punten:

 • een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd: gewaarmerkt afschrift uit de GBA, uittreksel bevolkingsregister of uittreksel persoonsregister.
 • een uittreksel BRP is niet hetzelfde als een akte van de Burgerlijke Stand.
 • de geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor men het nodig heeft. Veel organisaties willen dat een uittreksel niet ouder is dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

Neem voor meer vragen contact op.

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland doen.
U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Kosten 2019

Via post:       €   9,50 + portokosten
Aan de balie: € 12,50
Bij vertrek naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius is het bewijs van uitschrijving gratis.

Post

Hiervoor moet u betalen. De doorlooptijd is vier weken. Stuur uw aanvraag met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het bewijs thuis opgestuurd, samen met de rekening.

Langskomen

U kunt het bewijs na betaling ook in de stadswinkel Centrum aan het loket RNI meekrijgen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Uittreksel BRP

Een uittreksel BRP is een bewijs dat u in deze gemeente staat ingeschreven. U vraagt dit dus aan in de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Wanneer u een akte uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

In de BRP wordt sinds 6 januari 2014 bij nieuwe inschrijvingen naast de Nederlandse nationaliteit géén andere nationaliteit opgenomen.

Dit wil niet zeggen dat u deze nationaliteit niet heeft, maar enkel dat de gemeente Rotterdam het niet registreert. Om deze reden komt dit ook niet op het door u opgevraagde uittreksel te staan.