Toestemming verbouwen recreatieoord Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 07-02-2020
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/toestemming-verbouwing-recreatieoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Voordat u daadwerkelijk overgaat tot een investering, het volgende:

Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland

Het college van B&W heeft op 3 november 2020 besloten het Recreatieoord en camping Hoek van Holland te verkopen. Aan de gemeenteraad is gevraagd akkoord te gaan met dit besluit. Er wordt nog over gedebatteerd.

Als de grond van het recreatieoord in erfpacht wordt uitgegeven aan de nieuwe erfpachter,zal die alle huurovereenkomsten overnemen. Die zorgt dan in plaats van de gemeente voor het recreatieoord en de camping.

Meer informatie over de besluitvorming en het proces kunt u vinden op de website Raadsinformatie.

Op de pagina Verkoop recreatieoord staat uitleg over het besluit. De pagina wordt steeds bijgewerkt, onder andere met antwoorden op de meest gestelde vragen.

U wilt uw bestaande recreatiehuisje graag uitbreiden. Of een nieuwe schutting plaatsen. Misschien droomt u wel van een heel nieuw recreatiehuisje? Met toestemming van de gemeente is er veel mogelijk.

Voor u de aanvraag indient

 • Lees bij voorwaarden wat u moet weten voordat u uw wens op tekening zet.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Vraag toestemming aan via de knop Aanvragen toestemming verbouwen. Log in met DigiD.

Na ontvangst van het formulier neemt de gemeente met u contact op.

Maximale maten recreatiehuis
Goothoogte 3,00 m
Nokhoogte 3,75 m

Oppervlak

(inclusief eventuele berging, luifels of overstekken)

45 m2

Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar minimale afstandseisen. Hiervan kan worden afgeweken als u een omgevingsvergunning heeft. Voor een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Minimale afstandseisen
Erfgrenzen 2,00 m
Andere bebouwing 3,00 m
Paden 2,00 m
Watergangen 1,50 m

Overige eisen

 • Erfafscheidingen mogen maximaal 1,20 meter hoog zijn (gemeten vanaf de gevelrooilijn tot aan de straat). Uitgezonderd zijn kavels die aan twee of meer zijden aan een weg of pad grenzen. Dan mag de erfafscheiding aan deze meerdere zijden 2 meter hoog zijn als die erfafscheiding wordt gevormd door beplanting. Alle overige (gedeelten van) erfafscheidingen mogen 2 meter hoog zijn
 • Erfafscheidingen tussen de kavels mogen alleen worden gemaakt van licht open hek- of gaaswerk, een houten scherm of beplanting. Erfafscheidingen en beplanting (ook die tegen de erfafscheiding) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de buren
 • Per kavel is 1 schuurtje of 1 bergkist of 1 kweekkastje toegestaan
 • Als een berging los wordt gebouwd mag deze maximaal 6 m2 zijn
 • Bergingen moeten tenminste 0,5 m uit de kavelgrens en 3 m van overige opstallen staan
 • Uit de aanvraag en tekeningen moet duidelijk blijken:
 1. wat er verandert
 2. waar de bestaande objecten op het kavel staan
 3. waar de gewenste bouw komt te staan
 4. hoe het object is opgebouwd
 5. hoe de constructie in elkaar zit

Het aanvragen van toestemming is gratis.

Binnen 10 werkdagen na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bericht.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via de pagina Storing, vraag of idee of bel naar (0174) 38 99 66.

Adres

Camping Hoek van Holland
Wierstraat 100
3151 VP Hoek van Holland