Tijdelijke parkeervergunning zorgverleners
Gepubliceerd op: 25-03-2020
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/tijdelijke-parkeervergunning-zorgverleners/
Ga naar de hoofdinhoud

Zorgpersoneel kan tijdelijk een gratis parkeervergunning aanvragen.

De parkeervergunningen zijn bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgingshuizen of verpleeghuizen, huisartsenpraktijken of verloskundigenpraktijken en de GGD. Zo wordt de reis van en naar zorglocaties en huisbezoeken bij patiënten zo makkelijk mogelijk. De tijdelijke parkeervergunning voor zorgverleners is geldig tot en met 31 juli 2021.

Let op! De vergunningen worden automatisch beëindigd per 1 augustus 2021.

Online aanvragen

U vraagt via de knop Vergunning aanvragen de tijdelijke parkeervergunning aan met uw DigiD of eHerkenning. Kijk bij Meesturen welke documenten u nodig heeft. Na het inloggen kiest u nog een keer voor Tijdelijke vergunning. Daarna kiest u bij reden: U bent zorgverlener in Rotterdam tijdens de coronacrisis. Noteer uw e-mailadres, dan krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Als u er niet uitkomt

U kunt op dit moment niet langskomen. U kunt wel bellen naar 14 010.

 • De tijdelijke parkeervergunning is geldig tot en met 31 juli 2021. De tijdelijke parkeervergunning wordt onder voorwaarden en tot 1 augustus 2021 uitgegeven. De contracten van vergunninghouders lopen automatisch door. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. De vergunningen worden per 1 augustus 2021 automatisch beëindigd.
 • meer informatie vindt u in de voorschriften tijdelijke parkeervergunning

Neem contact op met 14 010 als u het niet eens bent met de afwijzing van deze tijdelijke parkeervergunning.

De tijdelijke parkeervergunning voor zorgverleners is gratis.

U moet een werkgeversverklaring of een personeelspas meesturen.

Werkgeversverklaring (niet ouder dan 6 weken). Hierop moet vermeld staan:

 • naam, adres en logo zorginstelling
 • naam zorgverlener
 • toelichting noodzaak tijdelijke parkeervergunning voor zorg aan coronapatiënten

Personeelspas. Hierop moet vermeld staan:

 • naam zorgverlener
 • naam of logo van de zorginstelling
 • Afhandeling Online aanvragen: 5 werkdagen

Na controle en akkoord van de gestelde voorwaarden, ontvangt u na het indienen van uw aanvraag een ontvangstbevestiging. U ontvangt na de toekenning ook een toekenningsbrief via de mail. Vul daarom uw e-mailadres goed in.

Deze tijdelijke parkeervergunning wordt onder voorwaarden en tot 1 augustus 2021 uitgegeven. Wanneer de (corona)situatie vraagt om een langere periode kan de vergunning verlengd worden. De vergunningen worden per 1 augustus 2021 automatisch beëindigd.

De tijdelijke parkeervergunning is bedoeld voor de zorgverlener die werkt voor een ziekenhuis, apotheek, verzorgverpleeghuis, huisartsenpraktijk of verloskundigenpraktijk in Rotterdam (geregistreerd bij de GHOR)

Uw auto moet voldoen aan de milieu eisen: 

- de auto die rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 0
- de auto die rijdt op diesel met een emissieklasse lager dan 3
- de vrachtauto heeft een euroklasse lager dan de Europese emissieklasse 4

Alle voorwaarden voor het verlenen van een parkeervergunning vindt u in het document Uitvoeringsbesluit parkeren.

 • De zorgverlener werkt voor een ziekenhuis, apotheek, verzorgverpleeghuis, huisartsenpraktijk of verloskundigenpraktijk in Rotterdam (geregistreerd bij de GHOR)
 • adres zorginstelling
 • werkgeversverklaring of kopie personeelspas

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Op alle reguliere betaalde openbare parkeerplaatsen in Rotterdam.

De vergunning en voertuig staan op naam van de zorgverlener. Het voertuig mag ook op naam staan van zorgdienst of van huisgenoot of een leaseauto of bedrijfsauto zijn.

U kunt zelf het kenteken aanpassen op uw vergunning. Kijk op de pagina kentekenwijziging parkeervergunning.

Nee, de vergunning staat op naam en kenteken van de aanvrager en is niet overdraagbaar. Een collega kan onder dezelfde gestelde voorwaarden ook een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

Het kan zijn dat het adres van uw zorginstelling niet bekend is bij de GHOR en daarom wordt afgewezen. Om toch te beoordelen of u in aanmerking komt voor de tijdelijke vergunning kunt u contact op te nemen met 14 010. Zij kunnen u helpen met het doen van een nieuwe aanvraag.

 • De tijdelijke parkeervergunning is verlengd en (voorlopig) geldig tot en met 31 juli 2021.