Subsidie woningaanpassingen scootmobielstallingen
Gepubliceerd op: 13-09-2019
Geprint op: 20-11-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-woningaanpassingen-scootmobielstallingen/
Spring naar het artikel

Woningcorporaties kunnen deze subsidie aanvragen voor de realisatie van veilige stallingsmogelijkheden voor scootmobielen.

Met de juiste stalling voor scootmobielen voorkomt u brandgevaarlijke situaties. Woningcorporaties kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam.

Online aanvragen

U vraagt deze subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.
Hiervoor logt u in met eHerkenning (voor bedrijven).

Wanneer vraagt u subsidie aan?

 • voor activiteiten die starten in het jaar 2019 kunt u tot en met 30 november 2019 een subsidieaanvraag indienen
 • voor activiteiten die starten in 2020 kunt u in vanaf 1 december 2019 tot en met 30 september 2020 een subsidieaanvraag indienen

Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden voor:

 1. het aanleggen van een volwaardige stallingsplaats voor één of meer scootmobielen in of nabij een wooncomplex die voldoet aan:
  - de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012
  - een route naar de stalling die geschikt is voor de bewoners
   
 2. het aanpassen van meerdere individuele woningen in een complex om het stallen van een scootmobiel mogelijk te maken

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Plan van aanpak opgesteld volgens de instructies die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Subsidieregeling collectieve woningaanpassingen scootmobielstallingen Rotterdam 2019 – 2020
  In het plan van aanpak zijn opgenomen:
  - een begroting/dekkingsplan
  - een beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • bewijs middels een notariële akte dat de aanvrager ook eigenaar is van het wooncomplex waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Dossiernummer

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

Besluitname

Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. Voor aanvragen volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.

Besluit

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan woningcorporaties. De aanvrager moet met een notariële akte aantonen dat zij eigenaar is van het desbetreffende wooncomplex waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Heeft u andere vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

 

\