Subsidie wijkprogrammering jeugd
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-wijkprogrammering-jeugd/
Spring naar het artikel

Rotterdam wil kansen bij de jeugd zo goed mogelijk gebruiken en richt zich op brede talentontwikkeling van alle Rotterdamse kinderen.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Jaarlijkse subsidie (voor volgend jaar) vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.
 • Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 12 weken voor de start van de activiteiten aan.

Thuis, school, sociale omgeving en het wijknetwerk vormen met de woonomgeving de basis. Samen met de wijkprogrammering Jeugd en wijknetwerkpartners wil de gemeente een kansrijke omgeving maken. Een gezonde en veilige opgroeiomgeving voor jongeren, waarin zij kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.

Meer informatie vindt u op de pagina Zorgdichtbij.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Begroting en dekkingsplan
 • Beschrijving van de geplande activiteiten (inhoudelijk plan)
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

In het inhoudelijk plan beschrijft u:

 • De activiteiten voor een kansrijke, gezonde en veilige opgroeiomgeving
 • De verwachte meetbare resultaten van deze activiteiten
 • De activiteiten voor talentontwikkeling, zorg(preventie) en veiligheid
 • Het aantal deelnemers bij deze activiteiten
 • De resultaten die u wilt halen bij deze activiteiten
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.