Subsidie watertappunten
Gepubliceerd op: 18-11-2020
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-watertappunten/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente geeft subsidie voor het aanleggen van watertappunten op scholen.

Het drinken van water draagt bij aan een gezonde manier van leven. Om kinderen hiervoor te stimuleren, kunnen op scholen watertappunten worden aangelegd.

U dient een aanvraag online in via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met uw eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Met deze regeling kunnen scholen subsidie krijgen voor het vergoeden van 25% van de kosten voor de aanschaf, aanleg en onderhoud van:

 • één buitenwatertappunt of
 • één of twee binnenwatertappunten
 • maximaal beschikbaar bedrag van € 25.000
 • voor een buitenwatertappunt geldt een subsidie van maximaal € 667
 • voor een binnenwatertappunt geldt een subsidie van maximaal € 334
 • volledig ingevulde Toelichting aanvraag watertappunten - PDF
 • statuten
 • recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • toekenning van de rijkssubsidie watertappunten tweede ronde 2020-2021
 • gespecificeerde offerte van de kosten van de watertappunten
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan vermeldt het besluit het aan u te verlenen subsidiebedrag en de hieraan verbonden voorwaarden en verplichtingen.

Voor Rotterdamse scholen in het

 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • (voortgezet) speciaal onderwijs

De Rotterdamse subsidie is alleen voor scholen die via Gezonde School rijkssubsidie hebben toegekend gekregen op basis van de tweede ronde van de subsidieregeling watertappunten 2020-2021.

Meer informatie over de subsidieregeling, zoals de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, kunt u lezen in de subsidieregeling watertappunten scholen Rotterdam 2021.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy