Subsidie voor-en vroegschoolse educatie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-06-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-voor-en-vroegschoolse-educatie/
Spring naar het artikel

De subsidie voor- en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Het doel van deze subsidie is Rotterdamse peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Hierdoor gaan kleuters zonder achterstand naar groep drie.

Subsidie online aanvragen

Dien uw aanvraag voor volgend jaar in vóór 1 oktober dit jaar. Vraag de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

In de subsidieregeling (onder het kopje Voorwaarden) staat precies waarvoor u deze subsidie kunt aanvragen.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor houders van kindercentra die in het Landelijk Register Kinderopvang staan en die in de gemeente Rotterdam een voorschoolse voorziening (willen gaan) uitvoeren.

Vragen:

  • over het onderwerp voorschoolse voorziening? Neem contact op met vvemo@rotterdam.nl.
  • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
  • over andere zaken: neem contact op of bel 14 010.