Subsidie visuele kunsten
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 31-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-visuele-kunsten/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie draagt bij aan een uitgebreid en divers aanbod van visuele kunsten.

Deze subsidieregeling is gestopt. Wilt u subsidie aanvragen? Hiervoor kunt u terecht bij de nieuwe subsidieregeling voor kunst- en cultuurprojecten.

Onder visuele kunsten vallen:

 • architectuur en stedenbouw,
 • beeldende kunst en fotografie,
 • vormgeving en mode,
 • bewegend beeld en
 • e-culture.

De subsidies dragen bij aan de ontwikkeling op het terrein van de visuele kunsten. Dit wordt bereikt door:

 • gezamenlijke voorzieningen mogelijk te maken ter ondersteuning van kunstenaars
 • ervoor te zorgen dat projecten uit de kunstbeoefening in de stad getoond worden door bijvoorbeeld een tentoonstelling, een congres en een filmfestival

Individuele kunstenaars kunnen voor projecten alleen subsidie krijgen als ze het individuele belang van de betrokken kunstenaar overstijgen.

Voor bewegend beeld bestaan aparte subsidies voor onderzoek, ontwikkeling, scenario-ontwikkeling, productie en postproductie.

Meer informatie vindt u op de pagina Kunst en Cultuur.

Aanvragen van de subsidie is gratis.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Vraagt u aan voor een vereniging, stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Heeft u deze niet? Vraag een e-herkenning dan aan.

Alle subsidies zijn eenmalig, maar u kunt ook subsidie aanvragen voor vervolg projecten.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.