Subsidie vieringen en herdenkingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-vieringen-en-herdenkingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van vieringen en herdenkingen. Maar ook voor activiteiten over de lokale democratie.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Let op: deze subsidie is bedoeld voor geselecteerde instellingen.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. In het besluit staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze subsidie is voor geselecteerde instellingen:

 1. Stichting Lokaal
  • voor verschillende activiteiten over de lokale democratie
 2. Stichting Herdenking 14 mei
  • jaarlijks organisatie op 14 mei
 3. Stichting Rotterdams Comité Nationale Belangen (RCNB)
  • ondersteuning aan van Oranje- en buurtverenigingen bij de organisatie van Koningsdag

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Mail of bel naar het team Subsidieadministratie 010 - 267 48 50.