Subsidie vieringen en herdenkingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-vieringen-en-herdenkingen/
Ga naar de hoofdinhoud

3 Instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van vieringen en herdenkingen. Maar ook voor activiteiten over de lokale democratie.

Deze subsidie is voor de volgende instellingen:

 1. Stichting Lokaal
  Voor verschillende activiteiten over de lokale democratie
 2. Stichting Herdenking 14 mei
  Jaarlijks organisatie op 14 mei
 3. Stichting Rotterdams Comité Nationale Belangen (RCNB)
  O
  ndersteuning aan van Oranje- en buurtverenigingen bij de organisatie van Koningsdag

Vraag de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Log in met eHerkenning.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. In het besluit staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Mail of bel naar het team Subsidieadministratie 010 - 267 48 50.